18.1 C
Nürnberg, DE
July 16, 2024
Cultură România

O vastă carte de vizită a acad. Nicolae Noica, la 80 de ani

Dr. Magdalena ALBU

Volumul, alcătuit din două părți (”Mărturii ale unei vieți octogenare”, respectiv, ”Studii științifice, articole și personalități ale ingineriei construcțiilor din România”), pe care-l supunem analizei de față, se numește ”Nicolae Șt. Noica, la 80 de ani” și a apărut, în anul 2023, la Editura Eurocarpatica.

Din perspectiva evidențierii adevăratelor repere profesionale din societatea românească actuală, pentru tinerele generații de azi și de mâine, Centrul European de Studii Covasna-Harghita și Centrul Ecleziastic de Documentare ”Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu Gheorghe au perpetuat, de-a lungul anilor, misiunea nobilă de omagiere a unor personalități ale României, care au desfășurat o activitate prodigioasă pe tărâm cultural, științific, istoriografic. Un demers lăudabil al Editurii Eurocarpatica, prin intermediul căruia artizanii lui au publicat o întreagă panoplie de lucrări menite să spargă barierele confuze ale timpului și să contureze un proiect național unic, multidimensional – sub titlul ”Profesioniștii noștri” -, centrat pe ideea anterior expusă, de promovare concretă a performanței în cercetarea și documentarea cultural-istorică, precum și pe noțiunea de afirmare a valorilor cotemporane autohtone, cu precădere a celor din sud-estul transilvan.  

Din această renumită Colecție născută de Editura Eurocarpatica, colecție care a reunit o serie de tomuri dedicate unor nume relevante ale prezentului (arhiviști, istorici, scriitori, muzeografi, profesori ș.a.) din diverse zone ale României (Cluj-Napoca, Sfântu Gheorghe, Alba Iulia, Tg. Mureș, Brașov, București, Toplița, Bacău, Miercurea-Ciuc), face parte și cel de-al 36-lea volum aniversar închinat profesorului inginer Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române, un dascăl și un cercetător învederat al documentelor de arhivă privind biografiile marilor constructori și arhitecți ai Țării noastre, care au scris, prin operele lor palpabile, istoria acestui domeniu complex și vast al științei construcțiilor pe teritoriul Patriei noastre.

Pe baza unui corpus amplu de ilustrații bine alese, ce potențează și susțin mesajul celor două părți ale volumului ”Nicolae Șt. Noica, la 80 de ani”, a fost alcătuit drumul de o viață, pe tărâmul cercetării în construcții, al descendentului Neamului Noica, singurul, de altfel, așa cum menționează într-un material de presă, inginer dintr-o familie de intelectuali.  

Partea I a cărții aniversare, intitulată ”Mărturii ale unei vieți octogenare”, conturează – din mărturii personale și pagini de suflet scrise de personalități marcante ale sferelor academică, teologică, istoriografică, publicistică, politică etc., care l-au cunoscut de-a lungul activității sale prolifice – portretul concludent al Omului și Profesionistului Nicolae Noica, cel care a construit, printre multe altele, prima Gazetă a Bibliotecii Academiei Române, cu denumirea ”Tezaur” (”Fiecare număr în parte (al publicației, n.n.) reprezintă mărturii și, în egală măsură, dovezi ale inestimabilului patrimoniu al Bibliotecii Academiei.” – prof. univ. dr. Corneliu-Mihail Lungu), precum și istoria acestei emblematice instituții de cultură a Țării. Decupajele de presă (”Radiografii mediatice”), punctele de vedere proprii exprimate cu diferite ocazii oficiale, popasul livresc în universul cărților publicate (Cărțile profesorului și ministrului Noica sunt un elogiu adus realismului, cumpătării și adevărului. (…) Ele arată că au fost și români responsabili, talentați, sincer preocupați de neam și de țară, parcimonioși cu banul public, ordonați, organizați și disciplinați, demni și sinceri”- acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române), descrierea activității ca diriguitor implicat al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, toate acestea vin să întregească profilul seriozității și dinamismului inginerului constructor Nicolae Noica, precum și devotamentul său în mai mult decât nobila misiune asumată de scoatere la lumină a bogatei Istorii a Construcțiilor Românești. Căci, așa cum afirmă în volum ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, ”Fascinat fiind de construcțiile importante din București și din țară și văzând că cei ce le-au ctitorit nu mai erau amintiți, iar numele lor erau deja șterse din istoria culturii și a științei românești, Profesorul Noica, cercetând cu multă răbdare documentele din arhivă, a reușit să pună în lumină atât monumentele, cât și pe cei care le ctitoriseră”, lucrările noiciene constituind adevărate ”modele pentru tinerii cercetători, care doresc să-i scoată din adâncul istoriei și din uitare pe marii ctitori de țară”.

Revenind la cele aproape 30 de cărți publicate până în prezent de către Nicolae Noica, trebuie să facem apel la observațiile prof. univ. dr. Ioan Scurtu, care nota astfel despre munca asiduă de cercetare-documentare desfășurată, pe parcursul zecilor de ani, de către inginerul din stirpea Noiceștilor, anume: ”Ca un adevărat istoric, s-a bazat pe surse diverse: a cercetat nu numai la Arhivele Statului (din 1996, Arhivele Naţionale), ci şi la Biblioteca Academiei Române (Cabinetul Manuscrise şi Cabinetul Stampe), Biblioteca Naţională a României, Aşezămintele Brătianu, precum şi la alte instituţii de cultură. De asemenea, a studiat documente publicate, memorii ale contemporanilor, cărţi scrise de arhitecţi, constructori, istorici etc. 

Despre Nicolae Noica, PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române afirmă următoarele: ”Competent şi pasionat, înțelept şi patriot, Domnul Nicolae Noica cultivă şi face roditoare darurile iubirii sale constante faţă de Biserica, istoria şi cultura poporului român.” Iar volumul aniversar ”Nicolae Șt. Noica, la 80 de ani” reliefează din plin acest fapt, lucrarea inginerului Noica față de Biserica Strămoșească a Neamului Românesc concretizându-se în fapte pilduitoare, demne de mare prețuire și respect.  

Activitatea de cercetare-documentare a profesorului inginer Nicolae Noica este foarte bine reprezentată în Partea a II-a a volumului (”Studii științifice, articole și personalități ale ingineriei construcțiilor din România”), unde întâlnim grupate, într-o primă secțiune (denumită ”File din istoria construcțiilor în România”), o serie de studii și articole publicate, de-a lungul anilor, în diverse reviste de profil din țară – și amintim, aici, câteva dintre ele: Studiul alcătuirii unei grinzi de beton armat, extrase de la Spitalul Brâncovenesc din Bucureşti”, ”Cercetări pe construcții din Beton Armat, executate în țara noastră între anii 1888-1920”, ”Restaurarea necercetată a Bisericii Curtea de Argeș” etc. -, iar, în diviziunea secundă, sub titlul ”Personalități ale pedagogiei și ingineriei construcțiilor din România”, descoperim o frumoasă înșiruire de portrete ale unor mari constructori, profesori și arhitecți ai Țării, precum Emil Prager, Elie Radu, Gogu Constantinescu, Liviu Ciulley, Mihail D. Hangan, Aurel A. Beleș, Nicolae Cerkez, Ion Ionescu-Bizeț, Scarlat Vârnav, George M. Cantacuzino, Aurel Ioanovici ș.a., nume care au însemnat pământul românesc cu clădiri de o frumusețe și o trăinicie consacrate în vreme.

 Cele opt decenii de viață polivalentă și rodnică se definesc, de la sine, admirabil, în acest periplu biografico-științific realizat pe firul timpului, un periplu pe care volumul de față îl înfățișează din plin. Deloc exhaustiv însă, dar tinzând spre completitudine, pentru că profesorul inginer și academicianul Nicolae Noica mai are multe de spus și de dăruit culturii române, prin activitatea sa prodigioasă neîntreruptă. Lucrarea prezentă întregește, conform celor scrise de către dr. Ioan Lăcătușu, ”galeria personalităţilor cuprinse în această ”enciclopedie a unor oameni care fac cinste Neamului Românesc”, reprezentând un omagiu, dar şi un „semn de profund respect şi sinceră recunoştinţă” faţă de cărturarul și omul de spirit românesc,  Nicolae Noica”.

Nicolae Șt. Noica, la 80 de ani”, din Colecția ”Profesioniștii noștri” a Editurii Eurocarpatica, reprezintă o vastă carte de vizită a personalității aniversate, toate materialele incluse aici (studii științifice, articole, interviuri, recenzii, referințe ș.a.), în integralitatea lor, conturând, pe de o parte, chipul unui Om, așa cum apare el, în mod real, din varii unghiuri de manifestare profesională, civică,  culturală și politică, iar, pe de alta, structura Operei sale științifico-publicistice și de construcție instituțională. ”Admir, fără rezerve, preocuparea profesorului Noica pentru arhive. De acolo, din arhive, scoate continuu detalii semnificative legate de construcții monumentale, de personalități de seamă ce au dovedit o profundă vocație pentru lucrul bine făcut. Sunt de multă vreme convins că fără scormonitori prin arhive, de talia profesorului Noica, istoria unor astfel de valori (…), ce fac parte din patrimonial national, ar fi ascunsă generațiilor de astăzi”, scria guvernatorul Băncii Naționale a României, acad. Mugur Isărescu, în argumentul introductiv la volumul profesorului ing. Nicolae Noica – ”Palatul Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale și personalități din lumea constructorilor”.       

Academicianul Nicolae Noica, la opt decenii de viață, rămâne un deschizător de drumuri întru alcătuirea Istoriei construcțiilor din România, statornicind în fața contemporaneității și a viitorului o moștenire spirituală-reper, a cărei bază e clădită pe informația exactă desprinsă din documentele de arhivă, dar și pe șansa de a cerceta anumite laturi din domeniul de anvergură caracteristic domeniului ales. O zestre integrată, deja, în Pantheon-ul atât de bogat al culturii naționale.   

Related posts

155 de ani de Convorbiri literare. Povestea unei reviste

Moderator1

ACTIVITĂŢI DE PREVENIRE ANTIDROG ŞI ASISTENŢĂ ACORDATĂ PERSOANELOR CONSUMATOARE DE DROGURI, LA NIVEL NAŢIONAL –

Moderator1

Erasmus+pentru implicarea Generației Z in dezvoltarea durabilă la nivel local

Moderator1

Iacob Negruzzi – însufleţitorul secretar „perpetuu” al Junimii

Theodora-Raluca Paun

Se lichidează un celebru restaurant bucureștean

Oana Roxana Gherasim

26 iunie ZIUA DRAPELULUI NATIONAL

Moderator1

Lasă un comentariu

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy