20.8 C
Nürnberg, DE
July 15, 2024
Cultură

Cărturarul-patriot acad. Nicolae Noica, un recunoscut apărător al credinței străbune, al culturii românești și un Mecena al românilor din Arcul Intracarpatic

             Dr. Ioan LĂCĂTUȘU, Dr. Magdalena ALBU

OM al timpului său, Nicolae Noica este o  personalitate bine cunoscută şi apreciată în mediul academic românesc și în viața publică națională. Cărturarul Nicolae Noica este autorul unei opere ştiinţifice impresionante. Aceasta este redactată, în primul rând, pe valorificarea izvoarelor istorice inedite, a surselor arhivistice şi a unei bibliografii cuprinzătoare  referitoare la temele abordate.  În toate instituțiile în care și-a desfășurat activitatea, inginerul și managerul Nicolae Noica a acţionat cu profesionalism, înțelepciune, pasiune, perseverenţă şi convingere pentru a da un suflu nou activităţii acestor instituții. Peste tot, a desfăşurat o activitate susţinută pentru reorganizarea, modernizarea, dotarea instituțiilor, rezolvarea problemelor delicate de asigurare a resurselor financiare. În plină perioadă de tranziție, s-a implicat nemijlocit în elaborarea unui cadru legislativ şi normativ modern, adaptat le exigențele vremurilor actuale.

Spirit luminat, pragmatic şi optimist, acţionând ca o conştiinţă lucidă a timpurilor actuale, supuse unor numeroase încercări, intelectualul Nicolae Noica este cunoscut pentru înțelegerea realităților societății românești contemporane, în toată complexitatea lor și, în rapot cu acestea, pentru stabilirea priorităților în domeniul său de activitate.  În acelaș timp, cărturarul vizionar Nicolae Noica a înţeles cât de important e să te întorci cu faţa la trecut, ca să poţi vedea viitorul, afirmând că este necesar să ne cunoaștem mai bine trecutul deoarece, tot spun eu, că o casă e solidă dacă are o fundație solidă.

Om cu un larg orizont intelectual și patriotic, Nicolae Noica este un apărător curajos al ființei neamului românesc, fără contribuția căruia multe dintre realizările din domeniul construcțiilor și amenajării teritoriului, dar și din domeniile cultural-științifice și civice din perioada postdecembristă  nu ar fi existat.Cărturarul  Nicolae Noica, face parte din grupul de intelectuali din întreaga țară, care sprijină constant și pragmatic, activitatea instituțiilor și asociațiilor cultural-românești din Arcul Intracarpatic, fiind un adevărat Mecena al românilor numeric minoritari, din spațiul multietnic și pluriconfesional al județelor Covasna și Harghita. Pentru exemplificare redăm câteva exemple.

  1. Contribuția adusă la rezolvarea problemei eliberării autorizației pentru construirea Bisericii ortodoxe „Buna Vestire” din Sf. Gheorghe

În anul 1999, la rugămintea ÎPS Ioan Selejan, Arhiepiscopul Covasnei și Harghitei, azi, Mitropolit al Banatului, și a prefectului județului Covasna, Gheorghe Tatu, domnul ministru Nicolae Noica a obținut emiterea autorizației de construcție pentru noua biserică „Buna Vestire” din Sfântu Gheorghe, după ce, ani de zile, liderii UDMR refuzaseră, fără argumente întemeiate, să elibereze documentul respectiv. După alte nouă luni, amplasamentul a fost definitivat, pentru a permite reamplasarea sfântului lăcaş şi poziţionarea sa drept cap de perspectivă la intersecţia a două noi bulevarde. În final, raţiunea şi bunul simţ au învins intoleranţa şi reaua credinţă. Vă mulțumim, Domnule Ministru Nicolae Noica! Bunul Dumnezeu să Vă răsplătească truda jertfelnică pusă în slujba NeamuluiRomânesc!

  • Acordarea sprijinului pentru soluționarea unor probleme care nu permiteau funcționarea Casei de copii școlari „Sfântul Iosif” din Odorheiu Secuiesc

Printr-un efort concentrat al reprezentaților Administrației publice centrale, societății civile și a mass-media, după ani de zile de incertitudini și piedici puse în calea funcționării Casei de copii școlari „Sfântul Iosif” din Odorheiu Secuiesc, s-a reușit intrarea în normalitate. Aceleaşicuvinte sincere de mulţumire le adresăm tuturor celor – ştiuţi şi neştiuţi – care, în toţi aceşti ani, au fost alături de măicuţele de la aşezământul „Sfântul Iosif” şi copiiilor năpăstuiţi de soartă. Numărul lor este foarte mare. De la oamenii simplii din Odorhei, la ziariştii de la „AdevărulHarghitei”, azi, „InformațiaHarghitei” (în mod deosebit, Gheorghe Chiper, IlieȘandru şi MihailGroza), la cunoscutul avocat dr. Ioan Sabău Pop și la respectabilul şi demnul ministru Nicolae Noica şi alţi parlamentari, demnitari, funcţionari guvernamentali.

  • Participant de seamă, la manifestările cultural-științifice organizate în județele Covasna și Harghita

În decursul anilor, domnul profesor Nicolae Noica a participat la mai multe manifestări cultural-științifice care au avut loc în județele Covasna și Harghita. Redăm doar un exemplu: Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, cultură şi civilizaţie”, ediţia a XIX-a, cares-a desfăşurat în perioada 7-9 noiembrie 2013, la Sfântu Gheorghe şi Izvoru Mureşului, cu binecuvântarea şi participarea ÎPS Ioan Selejan, Arhiepiscopul Covasnei şi Harghitei. La lucrările sesiunii au participat: prefectul judeţului Harghita, Jean-Adrian Andrei; primarul comunei Voşlobeni, Dumitru Mihail Tinca; istoricii Ioan Scurtu, Ştefan Păun, Alexandru Porţeanu, Petre Ţurlea, Ion Giurcă şi sociologul Radu Baltasiu din Bucureşti, Ioan Agrigoroaiei din Iaşi, Gelu Neamţu din Cluj-Napoca, Sorin Damean din Craiova; foştii miniştri Nicolae Noica și Doru Viorel Ursu, precum şi arhivistul, istoricul şi profesorul Corneliu-Mihail Lungu, care a fost omagiat la împlinirea vârstei de 70 de ani.

4. Contributor la realizarea filmului documentar Comunități Românești din județul Covasna

Pentru a oferi o „radiografie”, o oglindă în imagini  a culturii și identității românești din județul Covasna, a istoriei zbuciumate de-a lungul timpului, Centrul European de Studii Covasna-Harghita din Sfântu Gheorghe și Forumul Civic al Românilor din județele Covasna, Harghita și Mureș (președinte – Dragoș Burghelea), cu binecuvântarea Preasfințitului Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, au realizat documentarul Comunități Românești din județul Covasna, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, prin Serviciul Dezvoltare Comunitară.Filmul prezintă momentele esențiale ale evoluției, adesea dramatice, a comunității românești din sud-estul Transilvaniei, contribuția specifică a românilor din această parte de țară la patrimoniul cultural național și universal, cât și la obolul lor la progresul și prosperitatea României. Personalități din județ, dar și din cultura națională românească (președintele Academiei Române, prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop; directorul Bibliotecii Academiei, prof. dr. Nicolae Noica; directorul Centrului European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Romane, prof. dr. Radu Baltasiu; prof. univ. dr. Dumitru Preda; președintele Curții Constituționale, prof. univ. dr. Valer Dorneanu; Mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan Selejan;PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei;  dr. Ioan Lăcătușu, director științific al Centrului European de Studii Covasna-Harghita;  avocatul Ioan Solomon; avocatul prof. univ. dr.  Ioan Sabău Pop; prof. Petre Străchinaru etc.), expun în interviurile lor situația socio-economică, culturală, lingvistică și spirituală din acest județ, aspecte cutremurătoare privind așezămintele și comunitățile românești. În anul 2023, din ințiativa Asociației Învățătorilor Harghiteni (președinte – prof. Elena Mândru) a fot realizat filmul documentar „Comunități românești din județul Harghita”, de același experimentat regizor, Laurențiu Calomfirescu. Și de această dată, documentarea a fost realizată de către dr. Ioan Lăcătușu, iar cofinanțarea de Secretariatul General al Guvernului.

  • Laureat al Premiului „Pr. prof. dr. Ilie Moldovan”, ediția 2022

Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM) și al Centrului European de Studii Covasna-Harghita (CESCH), cu binecuvântarea PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a organizat ediția a II-a a reuniunii cu tema Români pentru români. Manifestarea a avut loc în ziua de 14 martie 2020, Ziua solidarității românilor de pretutindeni cu românii din Covasna, Harghita și Mureș. Cu această ocazie a fost înmânat Premiul Pr. prof. dr. Ilie Moldovan, distincţie care se acordă anual, unor personalități care s-au remarcat în susținerea demersurilor românilor din județele menționate, pentru păstrarea și afirmarea identității naționale. S-a hotărât ca premiul să poarte această denumire în memoria unui mare suflet românesc, regretatul preot prof. dr. Ilie Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” Sibiu, a cărui solidaritate luminoasă cu acest spaţiu „care are cei mai mulţi sfinţi” – cum Sfinţia-Sa obişnuia să spună – rămâne peste timp de o exemplaritate aureolată cu statut de simbol.

În ediția din anul 2022, a primit acest premiu și domnul prof. univ. dr. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române, Director General al Bibliotecii Academiei Române. În Laudatio sunt prezentate demersurile întreprinse de Domnia-sa, pentru sprijinirea instituțiilor și asociațiilor culturale din Arcul Intracarpatic, în eforturile lor de păstrare și valorificare a patrimoniului cultural românesc din această parte de țară. În acest sens, a fost menționată sprijinirea scanării celor 43 de publicații în limba română  și biligve româno-maghiare, apărute în perioada interbelică, în fostele județe Ciuc, Odorhei și Treiscaune, azi, județele Covasna și Harghita, publicații accesibile, acum, publicului larg, și prin consultarea Bibliotecii virtuale Eurocarpatica, împreună cu cele aproape 1000 de cărți și publicații  scanate de Societatea Stefadina din București, director general Mihai Nicolae, printr-un proiect  cofinnanțat de Secretariatul General al Guvernului.

  • Contributor la editarea volumului omagial „Arhierie și filantropie. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit IOAN SELEJAN, la 7 decenii de viață” și participarea la lansarea valoroasei lucrări

Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, la sediul Mitropoliei Banatului din Timișoara, a avut loc un eveniment deosebit de cultură românească și spiritualitate ortodoxă: lansarea volumului omagial „Arhierie și filantropie. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit IOAN SELEJAN, la 7 decenii de viață”. Volumul a apărut la Editura Partoș din Timișoara, în colaborare cu Centrul de Studii Banatice, sub coordonarea unui colectiv format din: pr. dr. Ionel Popescu, pr. Mircea Szilagyi, conf. dr. Claudiu Arieșan, pr. dr. Daniel Alic, având ca referenți științifici pe Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române și Prof. univ. dr. Păun Ion Otiman, Președinte de onoare al Filialei Academiei Române – Timișoara.

La această manifestare de înaltă ținută spirituală, culturală și științifică au participat: membrii adunării eparhiale ai Arhiepiscopiei Timișoarei, clerici și mireni, reprezentanți ai mediului academic și ai administrației publice locale și centrale, cercetători, preoți, profesori și alți oameni de cultură care au contribuit la realizarea volumului. Într-un climat de autentică și înaltă trăire spirituală, Părintele vicar Ionel Popescu a făcut o frumoasă și cuprinzătoare prezentare a cărții, menționând că aceasta cuprinde „amintiri ziditoare, experiențe duhovnicești, cuvinte de înțelepciune și emoționante fapte de patriotism trăite, de-a lungul anilor [de autorii textelor], în preajma sau împreună cu Părintele Ioan”.  În continuare, în cuvinte alese și pline de înțelepciune, au apreciat volumul și pe autorul omagiat academicienii Păun Ion Otiman și Nicolae Noica, foștii miniștri Ecaterina Andronescu și Varujan Vosganian, dr. Ioan Lăcătușu, directorul științific al Centrului European de Studii Covasna-Harghita și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

8. Un dar de preț oferit de Biblioteca Academiei Române „bibliotecii de înaltă ținută culturală și izvor de cercetare istorică” a Centrului Ecleziastic de Documentare„Mitropolit Nicolae Colan

În anul 2022, biblioteca Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu Gheorghe s-a îmbogățit cu o valoroasă donație oferită de către Biblioteca Academiei Române, donație constând din 38 de volume ale manuscriselor poetului Mihai Eminescu, ediție coordonată de către acad. Eugen Simion și apărută la Editura Academiei Române și Editura Enciclopedică. În prețiosul fond al Bibliotecii Academiei Române, se păstrează și cele 43 de publicații în limba română apărute în perioada interbelică în fostele județe Ciuc, Odorhei și Treiscaune, azi, județele Covasna și Harghita, publicații care, prin amabilitatea conducerii Bibliotecii Academiei Române, în mod deosebit a domnului Director General Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române, au fost scanate și sunt accesibile publicului larg pe site-ul Bibliotecii virtuale Eurocarpatica.

9. În urma demersurilor și sprijinului primit din partea domnilor Acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, Acad. Ioan Dumitrache, Secretar general al Academiei Române, Acad. Nicolae Noica, Director general al Bibliotecii Academiei Române, Prof univ. dr. Radu Baltasiu, Directorul Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române (CESPE), Prof. univ. dr. Valer Dorneanu ș.a.,Prezidiul AcademieiRomâniei, în ședința din 7 februarie 2023, a fost de acord ca Centrul European de Studii Covasna-Harghita să funcționeze sub coordonarea Centrului European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române (Secția de științe economice, juridice și sociologice). De menționat faptul că Centrul European de Studii Covasna-Harghita a funcționat sub egida Academiei Române, din anul 2018.

10. Apariția, la Editura Eurocarpatica, a volumelor Profesioniştii noştri 14. Nicolae Şt. Noica la 70 de ani, volum îngrijit de Corneliu-Mihail Lungu şi Ioan Lăcătuşu, 2014, și volumul aniversar, Profesioniștii noștri 36Nicolae Șt. Noica, la 80 de ani – partea I și partea a II-a, ediție îngrijită de prof. univ. dr. Corneliu-Mihail Lungu, dr. Ioan Lăcătușu, dr. Mihai Nicolae și dr. Magdalena Albu, 2023.

Pentru noi, cei de la EdituraEurocarpatica, și pentru partenerii noștri de la Editura Ștefadina, a fost o onoare și un privilegiu ca, beneficiind de binecuvântarea ÎPS Ioan, azi, Mitropolitul Banatului și a PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, să îngrijim volumele menționate. Cu aceste ocazii, am primit contribuții cu un conţinut pe măsura autorului omagiat: articole, studii, interviuri, recenzii, referinţe, ecouri în mass-media, gânduri şi impresii personale, redactate de oameni de cultură, profesori universitari, ierarhi, foşti colegi, colaboratori, arhitecți, constructori, istorici, arhiviști, prieteni, publicişti, toate desenând un portret remarcabil al profesorului, inginerului, omului politic şi fostului ministru Nicolae Şt. Noica în îndelungata și rodnica sa activitate pusă în slujba Neamuluiromânesc.

Cărturarul Nicolae Noica se bucură de stima și respectul românilor, fiind apreciat pentru întreaga sa activitate pusă în slujba intereselor naționale. Imaginea publică transmisă generațiilor viitoare este cea a Omului „atât de rar”, excepţional în toate privinţele, apărător ferm al cauzei românilor, în ţară și străinătate.  În toate funcțiile și demnitățile deținute, inginerul Nicolae Noica a fost și este săritor la nevoie pentru oricine i-a cerut și îi cere sprijinul. De generozitatea și solidaritatea sa am beneficiat și beneficiem și noi, românii din județele Covasna și Harghita.

O asemenea activitate de înaltă ţinută cultural-ştiinţifică şi adâncă simţire românească a fost răsplătită, de-a lungul anilor, cu numeroase distincții, premii, diplome și medalii. Cea mai valoroasă distincție o reprezintă imaginea publică de excepție de care se bucură  Omul de spirit românesc Nicolae Noica, în mass-media și în mentalul colectiv românesc.

La rândul nostru, mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a oferit oportunitatea să-l cunoaștem îndeaproape pe distinsul nostru patron spiritual, să beneficiem de înțelepciunea și generozitatea Domniei-Sale și de înțelegerea superioară a problemele identitare specifice, ale noastre, ale celor din inima țării.

Related posts

Jurnalista Teodora Marin a fost premiată la Gala Radar de Media!

Moderator1

Deschiderea expoziției „Cuza 150”, la Muzeul Național de Istorie a României

Moderator1

Primele două înscrieri în Registrul Național Memoria Lumii

Moderator1

Deschiderea expoziției „Nicolae Iorga – 150 de ani de la naştere”, la Muzeul Național de Istorie a României

Moderator1

EMOTION IN MOTION – Primul festival de teatru non-verbal din România

Moderator1

Un weekend cu Brâncuși. 18-20 februarie 2022

Moderator1

Lasă un comentariu

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy