20.8 C
Nürnberg, DE
July 15, 2024
Exclusiv

Al. Florin ȚENE: “ENCICLOPEDIA scriitori din generația 2000, volumele I și II”-cariatide ce susțin cupola catedralei literaturii române contemporane

Am primit de curând marea Encicopedie a scriitorilor din generația 2000, volumul I și II,, inițiată de Nicolae Vasile și alcătuită de un grup de scriitori (Nicolae Vasile, Mihai Stan, Antoneta Rădoi, Ionel Marin, Victor Petrescu, Nicolae Toma, Geo Călugăru, Gheorghe A. Stroia, Eugen Duță, Cristian Petru Bălan, Nicu Doftoreanu, Mariana Gurza, Nicoleta Lepădatu, Viorel Martin, Viorica Popescu- Cojocaru, Ion Popescu-Topolog, Al.Florin Țene și Victor Atanasiu ), sub coordonarea scriitorului Nicolae Vasile. Lucrarea apărută la Editura UZPR, 2020, în condiții grafice, tipografice, estetice și stilistice de excepție, în format A 4, cu coperți cartonate, și având 683 de pagini, primul volum, și 535 ce-l de-al doilea tom, acestea fiind o bornă ce marchează teritoriul spiritual al culturii române. Încă odată m-am convins și prin această lucrare Editura UZPR a ajuns la un înalt stadiu de profesionalism în domeniul editării cărților, revistelor și calendarelor.

Lucrarea, având o ținută academică, se deschide cu o prefață, intitulată “Privire parțială asupra literaturii începutului de secol și mileniu “ de Victor Atanasiu, urmată de un “Cuvânt înainte “ și “Despre creație și creatori în epoca 2000 “, semnate de Nicolae Vasile, în care autorul pune accentul pe necesitatea apariției acestei enciclopedii, ce reprezintă prezentul proiect, cum s-a realizat această inițiativă, ce se așteaptă de la acest proiect, iar în al doilea material semnat de inițiatorul acestei ample lucrări scrie despre cultura ca trăire, ca mesaj, trasmisia de cultură și recepția acesteia.

Citind această enciclopedie mi-am adus aminte de spusele lui Voltaire despre astfel de lucrări: ”monument al progresului spiritului uman”. Mă aliniez acestui aforism pe care îl atribui ca atribut acestei ample enciclopedii.

Lucrarea este structurată în două mari secvențe: “Grpări literare” și “Despre autori “, încheindu-se cu “Index de nume “. În prima secțiune este vorba despre Gruparea literară Armonii culturale, Gruparea literară bibliotheca-litere-Societate, Scriitorilor târgovișteni, Gruparea culturală Bogdania, Gruparea literară Convorbiri literar-artistice, Liga Scriitorilor Români și Gruparea Literar ING. În această secțiune sunt relatate activitățile acestor organizații în slujba culturii române și rolul acestora în promovarea autorilor și a creațiile lor, atât în țară cât și pe meridianele mapamondului. Remarcăm activitatea Grupării Literare Armonii Culturale și a Ligii Scriitorilor Români care prin cele 19 reviste, 39 de filiale în țară și diasporă și prin cenaclurile literare din cadrul fiecărei filiale promovează creațiile literare autentice, constituindu-se într-un pol pozitiv de atragere a scriitorilor valoroși, publicați în paginile revistelor pe care le editează Liga și în emisiunile televiziunii Porțile Nordului, condusă de dr.Mihai Ganea, televiziune ce activează sub egida Ligii Scriitorilor Români. Remarcăm faptul că această asociație profesională are imn, siglă și stemă, editând antologii și cărțile scriitorilor, acordând premii anuale indiferent din ce grupare face parte scriitorul.Fiindcă operele autorilor sunt ale literaturii române și nu a unei organizații sau găști, așa cum le numea un actual filozof, cum procedează USR-ul.

Remarcăm acuitatea și plasticitatea imaginilor ce redau secvențe din activitatea acestor organizații, devenind adevărate memorii ale clipei.

Capitolul “Despre autori “ este o adevărată oglindă a vieții, activității și a operelor celor73 de scriitori incluși în primul volum din enciclopedie, iar în al doilea volum sunt cuprinși 53 de autori. În total 126 de scriitori.Generația sub care apare enciclopedia face parte din mai multe perioade, începând cu anul 1958 (debutul în Tribuna a lui Al.Florin Țene, Corin Bianu debut în 1971 în Anfiteatru, Geo Călugăru, debut în volum în 1986 etc), este la data apariției acestei lucrări deja consolidată în literatura română. Astfel de recapitulări periodice ale unei generații, ale unei promoții se produc periodic în literatura română contemporană, așa cum a fost seria 1968-1970 la Editura Albatros.

Interesant este că în această enciclopedie observăm, în pagini încărcate de adevăr istoric, că se întâlnesc lirici de toate formele estetice, de la suprarealiști, medievaliști, balcanici, ermetici erudiți până la poeți ai notației și ironiei, (Sivia Budescu, Cristian Petru Bălan, Al.Florin Țene, Dan Florică, Mihai Grămescu, Marius Daniel Mihu, Florin Grigoriu, Ionel Marin, Viorica Popescu- Cojocaru, Nicolae Vasile, Elena Armenescu, Florentina Danu, Dan Gîju, Ioana Stuparu, Melania Rusu Caragioiu etc. ) prozatori cu multă fantezie, realiști în afara realismului socialist, (George Titus Albulescu, Elena Buică, Gelu Călugăru, George Coandă, Mihai Grămescu etc.), critici obiectivi (Adrian Botez, Al.Florin Țene, ) dar și eseiști (Florentin Smarandache, Gheorghe A. Stroia) și reportaje (Milena Munteanu ) .

Volumul doi este structurat din punct de vedere stylistic și estetic la fel ca volumul unu, însă se deschide cu un “In memoriam Doru Dinu Glăvan “, care, nu de mult, a trecut la cele veșnice, semnat de Nicolae Vasile, coordonatorul acestei mari Enciclopedii, în care conchide:”A fost omul potrivit pentru aniversarea primei sute de ani din istoria UZPR.Dumnezeu să-l odihnească! “

Un studiu cu care, practic, se deschide această lucrare, este cel semnat George Toma Veseliu, intitulat”De ce o nouă evaluare a literaturii române contemporane, în viziunea lui Nicolae Vasile? “, printr-o analiză profundă, de câteva pagini, autorul studiului ajunge la concluzia:”pentru noutatea modului de abordare a evalorii literaturii rom\ne contemporane.” }n continuare Nicolae Vasile face o profundă analiză a literaturii generației 2000, abordând subiectul din mai multe unghiuri, precum:”Dorințele sistemice ale literaturii române contemporane “, “Harul ca resursă a literaturii române contemporane“, “Căile de creștere a literaturii române “, “Mijloacele de promovare a literaturii române “, “ Critica în literatura contemporană“, “ Evoluția sistemică a literaturii române contemporane“și “Concluzii “ , în care autorul esențializează:” Analizată systemic, în contextual social actual, literature română îțipoate dezvolta un viitor spectaculos dacă își valorifică resursele identificate.“

În capitolul “Grupări literare “ sunt publicate activitățile Grupării literare “Amprentele sufletului “, însoțite cu imagini color, “Cenaclul literar AntiM “, “ Grupul literar CATACOMBA“, “Gruparea literar-artistică CRONICA TIMPULUI “, “Gruparea DETECTIV LITERAR”,” Forumuri ale epigramștilor români“, în care sunt cuprinși 27 de cenacluri ale epigramiștilor din țară, cu un grupaj de epigram, în care descoperim epigram semnată de clujanu Patru Ioan Gârda,Antologie de epigram realizat[ de Viorel Martin. În același capitol este un interesant articol despre Asociația cultural umanitară LUCEAFARUL DE VEST din Timișoara, Cenaclul literar OCTAVIAN GOGA, și Fundația literar-istorică STOIKA,

Amplul capitol “Despre autori “ se caracterizează prin împletirea vieții autorilor cu opera sa în viziunea a câte unui scriitor. Fișa fiecărui autor, în ordine alfabetică, este însoțită cu fotografia acestuia și cu câteva lucrări esențiale și representative.

Capitolul se deschide cu Vasile Andru în viziunea lui Milen Badralexi, urmând fiind de fișele lui Corneliu Berbente, profil realizat de Mihai Stan, Margareta Bineață-Cristea prezentată de Mihai Stan, Angela Burtea în viziunea lui Gheorghe A.Stroia, Alexandru Cazacu (Nicolae Vasile ). Elena Căpățână ( Gheorghe A. Stroia), Ecaterina Chfu (Gheorghe A. Stroia ), Virgil Ciucă (Ionel Marin ), Issabela Cotelin ( Antoneta Rădoi), Pompiliu Crețu ( Ionel Marin ), Horia Crios ( Nicolae Vasile), Tudor Cristea (Mihai Stan ), Corneliu Cristescu ( Nicolae Vasile), Ion Cuzuioc (Antoneta Rădoi ), Nelu Danci (Nicolae Vasile ), Ligya Diaconescu (Gheorghe A. Stroia ), Ștefan Doroftei ( Nicolae Vasile), Eduard Dorin Ene (Antoneta Rădoi ), Constantin Enescu (Antoneta Rădoi ), Mihai Epure (Geo Călugăru ), Mihaela Gavriluță-Huțanu (Nicolae Toma ), Dumitru Găleșanu (Gheorghe A. Stroia), Mihai Valentin Gheorghiu (Antoneta Rădoi ), Marian Ilie (Antoneta Rădoi , Daniela Olguța Iordache) (Mihai Stan ), Mircea Ivănescu (Milen Badralexi ), Octav Cornel Lica (Antoneta Rădoi ), Cleopatra Luca (Geo Călugăru ), Emil Lungeanu ( Mihai Stan), Alexandru Ionuț Mihai (Antoneta Rădoi ), Elena Mitru (Antoneta Rădoi ), Titina Nica Țene . membru fondator al Ligii Scriitorilor în viziunea lui Nicolae Vasile, Victor Pencu (Antoneta Rădoi ), Andrei Mihai Pogany (Nicolae Vasile ), Mariana Popa (Nicolae Vasile ), Coca Popescu (Antoneta Rădoi ), Hristache Popescu (Gheorghe Țiclete ), Iulian Popescu (Nicolae Vasile ), Julian Radu (Antoneta Rădoi ), Ioan Rațiu (Eugenia Duță ), Tatiana Rădulescu (Nicolae Vasile ), Aurelia Rînjea ( Antoneta Rădoi), Nicolae Rotaru ( Antoneta Rădoi ), Costel Stancu ( Nicolae Toma), Elena Cristina Ștefan (Antoneta Rădoi ), Bianca timșa Stoicescu (Antoneta Rădoi ), Dan Tipuriță (Antoneta Rădoi ), Ionuț Țene în viziunea și prezentarea lui Nicolae Vasile, Emil-Luciu Vasilescu (Victor Petrescu ), Elena Vizir (Ion Ciocanu ), Leonard I. Voicu în viziunea Antonetei Rădoi și Gina Zaharia (Antoneta Rădoi ). Tomul se încheie Aforisme de Nicolae Vasile pe următoarele teme: Iubire Căsătorie, Artă, Filozofie-istorie, Credință, Animale, Proști și deștepți, și studiul de o adâncă profunzime “Elemente intuitive, filozofice și terminologice, de sistemism. “

Apariția acestei enciclopedii i se datorează, în primul rând, scriitorului Nicolae Vasile care a inițiat, a pus suflet și muncă de Sisif pentru a scoate la lumina tiparului această pagină de istorie a literaturii române contemporane, care are un rol important în estetica și valoarea literar-culturală, ce va deveni dimensiunea universală a literaturii române.

Al. FLORIN ŢENE

Related posts

  Onor Domnului Preşedinte al Ligii Scriitorilor Români, Al. Florin Ţene

Liliana Moldovan

CRONICĂ : Volumul de versuri „Măsurând clipa”

Liliana Moldovan

Sute de clujeni la lansarea romanului despre Sfântul Închisorilor. ”Valeriu Gafencu este un sfânt popular”

Liliana Moldovan

31 MAI – ZIUA MONDIALĂ FĂRĂ TUTUN

Theodora-Raluca Paun

8 MARTIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FEMEII

Theodora-Raluca Paun

Mentalitatea societății omenești într-o perioadă istorică, determină valoarea artistică a operelor 

Liliana Moldovan

Lasă un comentariu

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy