20.7 C
Nürnberg, DE
July 22, 2024
Academia Română România

PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE PENTRU ANUL 2019

Ceremonie de decernare în format hibrid: 8 decembrie 2021, ora 10

Aula Academiei Române

6 decembrie 2021

Comunicat de presă

Miercuri, 8 decembrie 2021, începând cu ora 10, va avea loc decernarea premiilor Academiei Române pentru anul 2019. Evenimentul se va desfășura în Aula Academiei Române, în format hibrid, cu participarea membrilor Adunării Generale și a premianților.

Ca în fiecare an, domeniile avute în vedere sunt reprezentate în cadrul celor 14 secții științifice ale Academiei Române și anume: literatură și filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, științe tehnice, tehnologia informației, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, sociologie, psihologie, filosofie, arte plastice, teatrale și muzicale.

Detalii despre istoricul Premiilor Academiei Române și Regulamentul de acordare sunt disponibile pe site-ul instituției, la adresa: https://academiaromana.ro/premiileAR/pag_premii.htm.

Cu acest prilej, în cadrul evenimentului, Academia Română va acorda 9 diplome „Meritul Academic“ și 8 diplome „Distincţia Culturală“.

Lista completă a premiilor și diplomelor acordate se regăsește mai jos, precum și pe site-ul Academiei Române

Biroul de comunicare al Academiei Române

I. FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ

1. Premiul „Timotei Cipariu“

Lucrarea: Gramatica limbii române

Autori: Ion Bărbuță și Elena Constantinovici

2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“

Lucrarea: Ediție cronologică integrală Mihai Eminescu, Opere, vol. I: Cronologii și simbioze poetice (1866- 1876);vol. II: Cronologii și simbioze poetice (1877-1883)

Autor: Valentin Coșereanu

3. Premiul „Ion Creangă“

Lucrarea: Undeva în Transilvania

Autor: Mirel Taloș

4. Premiul „Titu Maiorescu“

Lucrarea: «Grup sburător». Trăitul și scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu.

Autor: Ligia Tudurachi

5. Premiul „Lucian Blaga“

Volumul: Autenticitatea, sensuri și nonsensuri. Teorii românești interbelice în contexte europene

Autor: Ștefan Firică

6. Premiul „Mihai Eminescu“

Volumul: Trecere, petrecere

Autor: Ioana Ieronim (Ioana Latham)

7. Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordă

II. Științe istorice ȘI arheologie

1. Premiul „Vasile Pârvan“

a) Lucrarea: The Brooch Workshops from Dacia and the other Danubian Provinces of the Roman Empire (1st c. BC – 3rd c. AD)

Autor: Sorin Cociș

b) Lucrarea: Siret – „Dealul Ruina“. Așezarea fortificată din epoca timpurie a fierului

Autor: Ion Mareș

2. Premiul „Dimitrie Onciul“

Lucrarea: Valori ale ortodoxiei românești. Mănăstirea Căldărușani (vol. I-II)

Autor: Florin Șerbănescu

3. Premiul „George Barițiu“

Lucrarea: Archaeological explorations of magic and witchcraft in Iron Age Transylvania

Autor: Aurel Rustoiu

4. Premiul „Nicolae Iorga“

Lucrarea: Unirea Basarabiei cu România și recunoașterea ei internațională

Autor: Valentin Burlacu (Republica Moldova)

5. Premiul „Nicolae Bălcescu“

Lucrarea: Securitatea și exilul intelectualilor români în Italia

Autor: Anca Stângaciu

6. Premiul „A.D. Xenopol“

Lucrarea: Relațiile diplomatice româno-italiene în timpul Primului Război Mondial 1914-1918

Autor: Mihail Dobre

7. Premiul „Mihail Kogălniceanu“

Lucrarea: Populația românească din Peninsula Balcanică

Autor: Dorin Lozovanu (Republica Moldova)

8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“

Lucrarea: Românii din Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș în Primul Război Mondial (părțile I și II)

Editor: Ioan Popa

III. ȘTIINȚE MATEMATICE

1. Premiul „Simion Stoilow“

a) Lucrarea: Global and blow-up radial solutions for quasilinear elliptic systems arising in the study of viscous, heat conducting fluids.

Autor: Marius Ghergu

b) Lucrarea: Generalized q-Gaussian von Neumann algebras with coefficients I: Relative strong solidity.

Autor: Bogdan Teodor Udrea

2. Premiul „Gheorghe Țițeica“ – Nu se acordă

3. Premiul „Gheorghe Lazăr“ –Nu se acordă

4. Premiul „Grigore C. Moisil“ – Nu se acordă

5. Premiul „Spiru Haret“

Monografia: Diffusion in random Fields – Application to transport in Groundwater

Autor: Nicolae Suciu

6. Premiul „Dimitrie Pompeiu“

Monografia: Lipschitz Functions

Autori: Ștefan Cobzaș și Adriana Nicolae

7. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii)–Secția de științe matematice nu are propuneri

IV. ȘTIINȚE fizice

1. Premiul „Constantin Miculescu“

Grupul de lucrări: Modelarea macroscopică a generării de armonice superioare în configurații existente experimental

Autori: Katalin Kovács și Valer Toșa

2. Premiul „Dragomir Hurmuzescu

Grupul de lucrări: Modelări teoretice ale heterostructurilor feroelectrice

Autor: Lucian Dragoș Filip

3. Premiul „Ștefan Procopiu“ – Nu se acordă

4. Premiul „Horia Hulubei – Nu se acordă

5. Premiul „Radu Grigorovici

Grupul de lucrări: Noi biosenzori nanostructurați și proceduri electrochimice pentru determinarea de inițiatori ai stresului oxidativ, al efectului asupra biomoleculelor și mecanisme de reglare ale acestuia.

Autori: Mădălina Maria Bârsan, Teodor Adrian Enache și Victor Constantin Diculescu

V. ȘTIINȚE CHIMICE

1. Premiul „Costin D. Nenițescu“

Grupul de lucrări: Polimeri siliconici concepuți pentru traductoare pe bază de elastomeri

Autor: Codrin Țugui

2. Premiul „I. G. Murgulescu“

a) Grupul de lucrări: Materiale și nanomateriale avansate cu design și proprietăți adaptate pentru multiple aplicații

Autor: Irina Atkinson

b) Grupul de lucrări: Utilizarea complementară a metodelor spectroscopice pentru investigarea sistemelor supramoleculare.

Autor: Iulia Matei

3. Premiul „Gheorghe Spacu“

Grupul de lucrări: Contribuții în domeniul chimiei coordinative și organometalice a elementelor staniu și plumb și sinteză de tectoni organostaniu în ingineria cristalină

Autor: Adrian-Alexandru Someșan

4. Premiul „Nicolae Teclu“  

Grupul de lucrări: Contribuții în domeniul catalizei heterogene cu aplicații în energetica hidrogenului: stocare chimică și utilizare

Autor: Mihaela Diana Lazăr

5. Premiul „Cristofor I. Simionescu“         

Grupul de lucrări: Structuri heterociclice oligomere și polimere pentru materiale avansate în (opto)electronică

Autor: Cătălin-Paul Constantin

VI. ȘTIINȚE BIOLOGICE

1. Premiul „Emil Racoviță“ – Nu se acordă

2. Premiul „Grigore Antipa“ – Nu se acordă

3. Premiul „Nicolae Simionescu“

Grup de 16 lucrări 2016-2019 pe tema: Identificarea de noi molecule cu potențial terapeutic, anticanceros și antoproliferativ

Autor: Valentin Zaharia

4. Premiul „Emanoil Teodorescu“

Suită de 9 lucrări 2011-2019 în domeniul: Mecanismele de generare și menținere a durerii neuropatice (activarea microfagelor și microgliilor, rolul chemokinelor în activitatea canalelor ionice din neuronii ganglionilor dorsali spinali)

Autor: Violeta Ristoiu

VII. ȘTIINȚE GEONOMICE

1. Premiul „Grigore Cobălcescu“

Lucrarea: Late Pleistocene to Holocene paleoenvironmental changes in the NW Black Sea

Autori: Andrei Briceag, Anastasia Yanchilina (SUA), William B.F. Ryan (SUA), Marius Stoica* și Mihaela Melinte*

2. Premiul „Ludovic Mrazec“

Lucrarea: When a mudstone was actually a “sand”: Results of a sedimentological investigation of the bituminous marl formation (Oligocene), Eastern Carpathians of Romania.

Autori: Juergen Schieber (SUA), Crina Miclăuș*, Anca Seserman, Bei Liu (SUA) și Juan Teng (SUA)

3. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“

Lucrarea: Degradation processes of iron-sulfides and calcite containing aggregates from asphaltic mixtures

Autori: Nicolae Har, Alexandru Lăzărean, Mihai Iliescu, Nicolae Ciont și Ioan Florin Abrudan

4. Premiul „Ștefan Hepites“

a) Lucrarea: Using Vertical Electrical Soundings to characterize seawater intrusions in the southern area of Romanian Black Sea coastline

Autori: Bogdan Mihai Niculescu, Gina Andrei

b) Lucrarea: Structural and Geodynamic Ideas on the Galati-Izvoarele Seismic-Prone Area (Eastern Romania)

Autori: Lucian Beșuțiu*, Mihail Diaconescu, Luminița Zlăgnean și Andreea Craiu

5. Premiul „Simion Mehedinți“

a) Lucrarea: Future land use/cover changes in Romania: regional simulations based on CLUE-S model and CORINE land cover database

Autori: Gheorghe Kucsicsa, Elena-Ana Popovici*, Dan Bălteanu**, Ines Grigorescu*, Monica Dumitrașcu* și Bianca Mitrică (Dumitrescu)*

b) Lucrarea: Ținutul Ciceului – Analiză regională

Autor: Alexandra-Camelia Marian-Potra

VIII. ȘTIINȚE tehnice

1. Premiul „Aurel Vlaicu“

a) Grupul de lucrări: Mecanica materialelor compozite

Autori: Dan Mihai Constantinescu și Ștefan Sorohan

b) Cartea: Convertoare de curent continuu hibride

Autori: Octavian Cornea, Dan Hulea și Nicolae Muntean

2. Premiul „Traian Vuia“

a) Cartea: Metode numerice în tehnică

Autori: Nicolae Ursu-Fischer și Mihai Ursu

b) Grupul de lucrări: Sistem radar bistanic cu receptor fix de sol și transmițător de oportunitate satelitar (Bistatic radar system with a fixed ground-based receiver and spaceborne transmitter of opportunity)

Autori: Andrei Anghel și Remus Cacoveanu

3. Premiul „Henri Coandă“

Cartea: Introduction in optimisation of industrial robots: theory and applications

Autori: Cornel Brișan, Cătălin Boantă și Veturia Chiroiu*

4. Premiul „Constantin Budeanu“

a) Cartea: Percepția prin particule

Autor: Radu Dănescu

b) Grupul de lucrări: Research at the confluence of machine learning, computer vision, and robotics (Cercetări multidisciplinare la confluența învățării automate, a viziunii computerizate și a roboticii).

Autori: Radu Timofte, Eirikur Agustsson (Elveția), Fabian Mentzer (Elveția), Michael Tschannen (Elveția), Luc Van Gool (Elveția)

5. Premiul „Anghel Saligny“

Cartea: Tratat de inginerie termică în clădiri

Autor: Mihai Ilina și Cătălin Lungu

6. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii)

Cartea: Radarul românesc. O istorie vie

Coordonator: Anton Muraru

IX. ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

1. Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanică

Lucrarea: Cercetări privind floarea soarelui în Republica Moldova

Autor: Maria Duca

2. Premiul „Traian Săvulescu“ – Nu se acordă

3. Premiul „Marin Drăcea“ – silvicultură, ecologie, cercetare forestieră, protectia mediului

Lucrarea: Forest Science for a Sustenable Forestry and Human Wellbeing

Autori: Ecaterina Nicoleta Apostol, Mihai Andrei Tănase, Constantin Nechita, Ionuț-Silviu Pascu și Marius Budeanu

4. Premiul „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare, horticultură, zootehnie

a) Lucrarea: Tratat de legumicultură specială

Autori: Costel Vînătorul, Bianca Mușat și Camelia Bratu

b) Lucrarea: Alternative Swine Management Systems

Autori: Ioan Huțu, Gary Onan

X. ȘTIINȚE Medicale

1. Premiul „Iuliu Hațieganu“

Lucrarea: Tratat de patologie și chirurgie esofagiană

Coordonatori: Silviu Constantinoiu, Ioan Cordoș, Constantin Ciuce și Viorel Scripcaru

2. Premiul „Daniel Danielopolu“

Lucrarea: Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research

Autori: Alisa G. Keywoods (SUA) și Costel C. Darie

3. Premiul „Gheorghe Marinescu“

Lucrarea: Adicția digitală – boală a scietății postmoderne

Autor: Adina-Brîndușa Baciu

4. Premiul „Victor Babeș“

Lucrarea: Autopsii medico-istorice

Autor: Octavian Buda

5. Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă

6. Premiul „Ștefan S. Nicolau“ – Nu se acordă

XI. ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGIE

Științe economice

1. Premiul „Petre S. Aurelian“

Grupul de lucrări cu tema Integrarea monetară și incertitudinea economică.

The micro-foundations of an open economy money demand: An application to central and eastern European countries, Journal of Macroeconomics, 60, 2019; The money demand and the loss of interest for the euro in Romania, Applied Economics Letters, Vol.26, No.3, 2019; Does the U.S. economic policy uncertainty connect financial markets? Evidence from oil and commodity currencies, Energy Economics, 83, 2019.

Autor: Claudiu Tiberiu Albulescu

2. Premiul „Virgil Madgearu“

Lucrarea: Productivitatea muncii și performanța în agricultură

Autor: Costel C. Negrei

3. Premiul „Victor Slăvescu“

Lucrarea: Afaceri internaționale performante în secolul 21. Noi abordări și soluții

Autori: Victor Danciu, Mihaela Gabriela Belu și Dorel Paraschiv

4. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“

Lucrarea: The Romanian Economy. A Century of Transformation (1918-2018)

Autori: Luminița Chivu*, Valeriu Ioan-Franc**, George Georgescu* și Jean-Vasile Andrei

Sociologie

5. Premiul „Dimitrie Gusti“

Lucrarea: Sociologia proastei guvernări în România interbelică

Autor: Bogdan Bucur

6. Premiul „Henri H. Stahl“

Lucrarea: Boieri și aristocrați români în secolul al XIX-lea – studiu de mentalitate și moravuri în spațiul privat

Autor: Elena Olariu

Științe Juridice

7. Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă

8. Premiul „Simion Bărnuțiu“

Lucrarea: Răspunderea contractuală. O analiză juridică și economică

Autor: Cristian Paziuc

9. Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă

XII. filosofie, teologie, psihologie și pedagogie

1. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“

Lucrarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar, vol. I-II

Autori (coordonatori): Ion-Ovidiu Pânișoară și Marin Manolescu

2. Premiul „Mircea Florian“ – Nu se acordă

3. Premiul „Ion Petrovici“ – Nu se acordă

4. Premiul „Vasile Conta“ – Nu se acordă

5. Premiul „Dumitru Stăniloaie“

Lucrarea: Omul lăuntric. Andrei Scrima și fizionomia experienței spirituale

Autor: Ioan Alexandru Tofan

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ȘI AUDIOVIZUAL

Creație muzicală

1. Premiul „George Enescu“ – Nu se acordă

Muzicologie

2. Premiul „Ciprian Porumbescu“

Lucrarea: Cărțile psalmilor. Reflexii în sonor

Autor: Carmen Stoianov

Istoria artei

3. Premiul „George Oprescu“

Lucrarea: Picturi murale extrase: istorie, restaurare, monitorizare

Autor: Maria-Magdalena Drobotă

Artă plastică

4. Premiul „Ion Andreescu“

Lucrarea: Expoziția Gestul în desen (Muzeul de Artă Constanța, Muzeul de Artă Vizuală Galați)

Autor: grafician Florin Stoiciu

Etnografie și folclor

5. Premiul „Simion Florea Marian“ – Nu se acordă

Creație arhitectonică

6. Premiul „Duiliu Marcu“

Lucrarea: Ambasada statului Kuwait din București (finalizată și recepționată în 2019)

Autori: Dr.arh. Vladimir Arsene

Artele spectacolului

7. Premiul „Aristizza Romanescu“

a) Lucrarea: Călătoria fantastică a Maronei (coproducție România, Franța, Belgia)

Autor: regizor Anca Damian

b) Lucrările: Mazurka (regia Alexandru Hausvater și Scripcarul pe acoperiș (regia Andrei Munteanu)

Autor: scenograf Viorica Petrovici

XIV. ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

1. Premiul „Grigore Moisil“

Opera: Grup de șapte lucrări cu tema Învățare nesupervizată, reguli de asociere relațională și aplicații.

Autor: Gabriela Czibula

2. Premiul „Mihai Drăgănescu“ – Nu se acordă

3. Premiul „Tudor Tănăsescu“

Opera: Grup de două lucrări: Deep Learning Neural Architecture in Emotion Recognition forRomanian Language; Noisy Speech Emotion Recognition in Romanian Language

Autori: Marius Dan Zbancioc și Monica Feraru

4. Premiul „Gheorghe Cartianu“ – Nu se acordă

____________

* A mai primit un Premiu al Academiei Române

** Este membru al Academiei Române

Cu acest prilej, Academia Română acordă

9 diplome „Meritul Academic“ și 8 diplome „Distincția Culturală“.

Diploma „Meritul Academic“

 1. Lucia Hossu-Longin, jurnalist și realizator de televiziune – pentru excepționala activitate culturală și cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani
 2. Prof.univ.dr. Gábor Xantus, director de imagine, scenarist – pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice
 3. Dr. Aron Xantus, regizor – pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice
 4. Centrul de Studii Transilvane – pentru deosebita activitate științifică și editorială și cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la reînființare
 1. Constantin-Emil Ursu, director general al Muzeului Național al Bucovinei – pentru înaltul profesionalism și permanenta colaborare cu Academia Română
 2. Prof.dr. Gheorghe Marinică, coordonator al volumului Monografia Ploieștiului – în semn de apreciere a remarcabilei activități în domeniul cercetării și prezentării cu profesionalism și pasiune a istoriei orașului Ploiești
 3. Prof.dr. Constantin Trestioreanu, președintele Societății Culturale „Ploiești – Mileniul III“, coordonator al volumului Monografia Ploieștiului – în semn de apreciere a remarcabilei activități în domeniul cercetării și prezentării cu profesionalism și pasiune a istoriei orașului Ploiești
 4. Filiala din Timișoara a Academiei Române – pentru activitatea deosebită și contribuția adusă la îmbogățirea științei și culturii și cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la înființare
 5. Dr. Cristian Păunescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României – în semn de recunoaștere și prețuire a întregii activități de cercetare și publicare de documente

Diploma „Distincția Culturală“

 1. Revista „Orașul“, revistă de cultură urbană – pentru activitatea deosebită de prezentare și îmbunătățire a imaginii urbanismului și arhitecturii Clujului și cu prilejul împlinirii a 15 ani de la înființare
 2. Octavian Hoandră, scriitor, realizator de televiziune – pentru opera jurnalistică și obiectivitatea reflectării Academiei Române
 3. George Mihăiță, actor, director al Teatrului de Comedie – pentru înalta artă actoricească și colaborarea fructuoasă cu Academia Română
 4. Horațiu Mălăele, actor, regizor, caricaturist – pentru înalta artă actoricească și colaborarea fructuoasă cu Academia Română
 5. Conf.univ.dr. Mireille-Carmen Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“ – pentru activitatea culturală de înaltă ținută și parteneriatul fructuos dintre Academia Română și Biblioteca Centrală Universitară
 6. Maia Morgenstern, actriță, director al Teatrului Evreiesc de Stat – pentru excepționala activitate teatrală și colaborarea constantă cu Academia Română
 1. Dorel Vișan, actor – pentru înalta artă actoricească și permanenta sa colaborare cu Academia Română
 2. Radu Boroianu, regizor, om de cultură – pentru eleganta sa dăruire culturală și prețuirea manifestată față de Academia Română

Related posts

CONCERT “PRANA TRIO”  /  SERIA “WEST MEETS EAST”

Moderator1

66 de gravuri înfățișând domnitori români expuse la biblioteca Academiei Române.

Moderator1

A cincea ediție a Școlii Internaționale pentru Patrimoniu, Cultură și Artă „Constantin Brâncuși” 29 iunie – 7 iulie 2023.

Moderator1

SPECIAL: ATELIERUL DE LUCRU WORKING WITH WHITEHALL

Moderator1

Comunicat ANA – Peste 300.000 de persoane au beneficiat de informații de prevenire a consumului de droguri, în prima jumătate a anului 2023

N I

PUȘTI ȘI FOTBAL – TURNEUL TIGRILOR, VASLUI

Theodora-Raluca Paun

Lasă un comentariu

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy