15.9 C
Nürnberg, DE
July 13, 2024
Exclusiv

RĂSPÂNDIREA LUMINII

Johnny Ciatlos-Deak

Binecunoscuta scriitoare d-na Liliana Moldovan redactor șef, al revistei Așii Români, este unul dintre scriitorii jurnaliști și cronicari căruia îi pasă cu adevărat de soarta marilor opere literare românești și nu-i scapă din vedere evenimentele literare importante, noile apariții literare precum și publicarea unor recenzii, cronici sau critici literare. În acest sens, domnia sa – apreciind multitudinea de impresii, articole, cronici care s-au scris despre opera marelui scriitor contemporan Al. Florin Țene – a decis să le adune într-un volum ce poartă numele: OPERA ȘI PERSONALITATEA SCRIITORULUI AL. FLORIN ȚENE.
Cartea OPERA ȘI PERSONALITATEA SCRIITORULUI AL. FLORIN ȚENE. VOL. 2, realizată și publicată în 2023 este un adevărat tezaur literar românesc adunat cu multă căldură umană, grija scriitoricească și prietenească de neobosita și admirabila doamnă Liliana Moldovan, secretar al filialei mureșene al Ligii Scriitorilor Români.
Opera scriitorului Al Florin Țene, un munte de creații literare, se desfășoară într-un evantai policrom de genuri începând de la poezie, proză, critică literară, scrieri istorice și filozofice și ajungând până la piese de teatru sau eseuri adunate în peste 95 de cărți publicate pe parcursul vieții.

Octogenarul scriitor Al FlorinȚene este un exponent al simțului măsurii umane și al dreptății, un literat ce este deopotrivă poet, prozator, eseist, filozof, istoric, dramaturg și critic literar, care și-a dedicat întreaga viață în slujba literaturii și culturii române, fiind Președintele Ligii Scriitorilor Români și membru al Academiei Americane. Este tradus în limbile sârbă, rusă, spaniolă, engleză, italiană, albaneză și franceză iar o parte din cărțile sale se află în colecțiile Bibliotecii Universitare din Arizona, Tempe, SUA.

O operă atât de vastă și de variată cum este cea a scriitorului și jurnalistului Al. Florin Țene nu este doar greu de realizat dar și greu de contabilizat, de studiat și de urmărit. Acest lucru însă nu a împiedicat-o pe neobosita scriitoare Liliana Moldovan care a adunat într-un magnific templu al recunoștinței o multitudine de cronici, recenzii și impresii despre scrierile Titanului român.

În cuvântul său introductiv aceasta subliniază excepțional: „A scrie despre viața și personalitatea unui maestru al literaturii române contemporane, precum domnul Al. Florin Țene, este o mare onoare dar și o mare responsabilitate fiindcă ești nevoit să găsești formula potrivită pentru a prinde, într-o definiție elocventă și completă, atât pe omul Al. Florin Țene, cât și pe mentorul și autorul de literatură, care a construit un edificiu literar solid, variat și extrem de valoros.” ( Liliana Moldovan)
Pentru o edificare cât mai corectă și mai profundă, scriitoarea Liliana Moldovan a folosit nu doar articole publicate din critica literară a vremii dar și nenumărate recenzii, cronici, note de lectură, semnale editoriale și scrisori adresate scriitorului.

De asemenea documentarea sa este susținută de numeroase imagini ale unor materiale ce stau mărturie realizărilor scriitorului dar și respectului de care se bucură în rândul slujitorilor condeiului pe toate palierele de activitate.
Domnul Al. Florin Țene este deținătorul a nenumărate premii, titluri și onoruri primite în semn de recunoștință pentru imensul aport adus literaturii și culturii române pe care o slujește asemeni unui condor ce survolează neîncetat spațiul literar și cultural de limba română.

Peste 100 de scriitori, jurnaliști și critici literari sunt amintiți în această carte -document, ce va rămâne mărturie peste veacuri a abnegației, dăruirii și strădaniei neîntrerupte a marelui om de cultură Al. Florin Țene. Opera sa luminează și invită la o profundă analiză a vieții și a istoriei noastre.
Munca în slujba condeiului domnului Al. Florin Țene nu s-a limitat la a crea ci mai ales la a analiza și a explica despicând istoria foiță cu foiță, spre o mai bună înțelegere. Scrierile titanului Al. Florin Țene au acea înțelepciune de care are atâta nevoie poporul român aflat la grea cumpănă, atât de încercat și de trecut prin perioade de tulburări intense.

Prin activitățile desfășurate atât în calitate de jurnalist cât și de scriitor dar mai ales în calitate de Președinte al Ligii Scriitorilor Români, Al. Florin Țene, „a încercat să democratizeze mișcarea literară din țara noastră” ( Doina Drăguț)
Doamna prof. dr. Nina Cantemir îi adresează calde urări Omului de mare omenie , „bardului drăgășenean, devenit clujan,” Al. Florin Țene în articolul său din Napoca News în 16 iunie 2022 cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 80 de ani.

Scriitorul Ionel Marin menționează: „Dânsul, permanent a luptat și luptă cu arma scrisului pentru luminarea poporului, pentru libertate, armonie, dreptate și normalitate în țară și lume. Având sclipiri geniale, tărie de caracter, spirit justițiar, imensă dragoste față de țară și adevăr, prin vasta și valoroasa operă literară se înscrie în rândul creatorilor, personalităților fascinante care dau sens, valoare și culoare existenței umane.” (Ionel Marin)
Prof. univ. dr. Tiberiu Mateescu semnalează: „Descoperind în arhive vasta activitate în procesul de promovare și încurajarea tinerilor în cadrul cenaclurilor pe care le-a înființat, inclusiv și al vârstnicilor, a scriitorului și promotorului cultural Al.Florin Țene, pot afirma că acest scriitor este și un mare pedagog care a căutat să promoveze prin revistele ce le-a editat, scriitori din România profundă, care astăzi sunt autori cunoscuți în Istoria Literaturii Române contemporane.”(Prof. univ. dr. Tiberiu Mateescu)

Omenia și Iubirea îl caracterizează pe scriitorul Al. Florin Țene! Opera domniei sale întruchipează vizionar beneficiile cuvintelor ancorate în istorie și aduce în fața cititorului spre cunoaştere şi interpretare, un spectacol grandios ce se adresează, cu generozitate, sufletului românesc. Iubirea pentru țara sa, pentru poporul său pentru cultură și pentru adevărul istoric nu are margini. Iar această iubire este întrețesută în conglomeratul scrierilor sale de-a lungul anilor. O astfel de iubire nu se țese într-o zi sau într-o carte, o ai pur și simplu sau nu o ai. Ea se naște în geniile care caută și găsesc soluții cu o preocupare permanentă, cu o dragoste constantă pentru lumină și adevăr. „A iubi înseamnă a avea un fir pentru toate piedicile, o torță pentru toate drumurile, un pahar pentru toate fluviile.”(-Victor Hugo -)

Fără tăgadă prolificul scriitor, jurnalist și cronicar Al. Florin Țene este unul dintre cei mai importanți literați ai momentului care lasă literaturii române o moștenire îmbrăcată în haina cuvântului de omenie și onestitate care în opinia mea reprezintă un Oscar al literaturii române din toate timpurile iar scriitoarea Liliana Moldovan, prin realizarea acestui volum document, este un adevărat sol al luminii, care-și duce, cu mare cinste și onoare, la îndeplinire, misiunea.

Johnny Ciatlos-Deak
membru al Uniunii Jurnaliștilor Independenți din România
senior editor Globart Universum Publishing House, Canada

Related posts

Sandu Chiva,poetul tuturor, actor pe scena vieții : cronică  de Mihaela CD despre volumul „O dragoste ce nu a dispărut” –

Liliana Moldovan

Omul este ceea ce gândește

Liliana Moldovan

„Aripi de foc” – un volum de versuri cu valențe  inspiraționale

Liliana Moldovan

Aforismele Mihaelei CD chitesența filozofiei umane sau  „sarea gândirii magice “

Liliana Moldovan

Lansare de carte

Theodora-Raluca Paun

                                  Rămâne gustul dulce amărui, al timpului de cânt și poezie                                           

Liliana Moldovan

Lasă un comentariu

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy