20.4 C
Nürnberg, DE
July 16, 2024
Diverse Droguri

Comunicat ANA – Evaluarea activittatii desfasurate in anul 2023

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG ÎN ANUL 2023

•        35.000 activități de prevenire a consumului de droguri desfășurate, în anul 2023, la nivel național, de către specialiștii Agenției Naționale Antidrog

•        42.000 activități de asistență oferite de către specialiștii Agenției Naționale Antidrog, în anul 2023, persoanelor consumatoare de droguri

În anul 2023, activitatea Agenției Naționale Antidrog (ANA) s-a materializat atât în coordonarea, evaluarea şi monitorizarea, la nivel naţional, a politicilor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, cât şi în dezvoltarea, promovarea şi implementarea, într-o manieră unitară, integrată şi continuă, a răspunsului din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri.

Astfel, în ceea ce privește domeniul prevenirii consumului de droguri, în anul 2023, specialiștii antidrog au desfășurat 35.000 activităţi de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar, familial şi în comunitate, dar și activități punctuale de informare, educare și conștientizare cu privire la riscurile asociate consumului de substanțe psihoactive, de care au beneficiat peste 760.000 de persoane: preșcolari, elevi, studenți, cadre didactice, părinți, asistenți maternali, copii instituționalizați, specialiști în asistență socială, personal medical, consumatori și foști consumatori de alcool și droguri, comunitățile locale, în general.

Activitățile de prevenire a consumului de droguri, care includ intervenții structurate pentru fiecare categorie de vârstă, s-au realizat în mod unitar, la nivel national, în școală, familie și comunitate.

Ca exemple de bune practici în domeniul prevenirii consumului de droguri, amintim campania-pilot dedicată elevilor claselor a VII-a din București, campania ”Supradoză de visuri spulberate”,  campania ”DRIVE CLEAN”, proiectul ”Eu şi copilul meu”, proiectul ”Safe Space”, proiectul ”SERENITY II”.

Totodată, specialiștii antidrog au desfășurat activități de informare și prevenire cu privire la efectele consumului de droguri în cadrul evenimentelor cu public numeros – festivaluri, concerte, zilele orașelor, evenimente sportive etc., dar și, în sistem integrat, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

Anul trecut, Agenția Națională Antidrog a continuat asigurarea furnizării de servicii de asistenţă integrată pentru persoanele consumatoare de droguri, prin rețeaua teritorială formată din 47 de Centre de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA), prin cele 3 Programe de Asistență Integrată a Adicțiilor (PAIA) din municipiul Bucureşti și prin Programul de Asistență Mobilă, pentru persoanele aflate în stare privativă de libertate la nivelul centrelor de reţinere și arestare preventivă din București. În perioada analizată, au beneficiat de serviciile oferite de specialiștii antidrog, 2679 persoane consumatoare de droguri.

Pe parcursul anului 2023, au fost emise, prin intermediul Sistemului european de avertizare rapidă privind drogurile sintetice, 26 notificări, la nivel european, şi 22 notificări pentru noi substanţe identificate pe teritoriul naţional.

Totodată, la nivelul ANA, a fost operaționalizat, anul trecut, Grupul de avertizare timpurie privind noile substanțe și amestecuri de substanțe cu efect psihoactiv apărute pe piață, în cadrul căruia au fost dezbătute problemele curente și au fost propuse soluții pentru reducerea fenomenului noilor substanțe și amestecuri de substanțe cu efect psihoactiv apărute pe piața drogurilor, în scopul fundamentării răspunsului autorităților la acest fenomen.

În domeniul precursorilor de droguri, Agenția Națională Antidrog a finalizat proiectul „Simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru mediul de afaceri în domeniul operaţiunilor cu precursori de droguri (RNP)”, finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Axa prioritară 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente.

În anul 2023, a fost dezvoltat și operaționalizat, la nivel național, sistemul informatic ”e-precursori”, o platformă de comunicare online între ANA și mediul de afaceri pentru acordare licențe, autorizații etc. și au fost desfășurate activități de verificare a respectării de către operatori a condițiilor privind procurarea, introducerea pe piață,  utilizarea, importul, exportul şi au fost acordate drepturi de efectuare a acestor operațiuni.

În aplicarea conceptului de Ghişeu unic privind precursorii, 96 de reprezentanți ai operatorilor au beneficiat de informații și îndrumări la sediul Agenției, fiind soluționate 76 de solicitări.

În anul 2023, s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului activităților de formare, de  aproximativ 30%. Astfel, s-au derulat 110 sesiuni de formare, de care au beneficiat 2121 de persoane, atât din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne, cât și din cadrul instituțiilor partenere. De asemenea, în anul de referință, numărul stagiilor de practică organizate în cadrul instituției s-a dublat, iar numărul studenților, beneficiarii stagiilor de practică, s-a triplat.  

Important de menționat este faptul că, în anul 2023, au fost inițiate demersuri inovatoare sau proiecte pilot, dintre care exemplificăm:

• operaționalizarea Grupului de lucru PSY, format din specialiști AN.A și psihologi practicanți din domeniul psihologiei clinice și psihoterapiei;

• operaționalizarea Consiliului Național Consultativ pentru aplicarea Strategiei Naționale în domeniul Drogurilor – pentru prima dată în contextul actualei Strategii Naționale în domeniul Drogurilor 2022-2026;

• reuniunea anuală a Consiliului Științific al Agenției Naționale Antidrog;

• derularea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri (PN) și a Programului de Interes Național de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2023-2026 (PIN);

• implementarea proiectului de prevenire a consumului de droguri la volan ”DRIVE CLEAN”, în cadrul căruia au fost utilizate, pentru prima dată, simulatoare auto;

• inițierea și promovarea campaniei pilot dedicate elevilor cu vârsta de 13 ani din București, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și Colegiul Psihologilor din România;

• realizarea și operaționalizarea sistemului informatic integrat la nivel national în domeniul precursorilor de droguri;

• dezvoltarea unei campanii de informare antidrog, în mediul online, în parteneriat cu Consiliului Municipal al Elevilor din București.

Principala prioritate a Agenției Naționale Antidrog pentru perioada următoare privește regândirea rolului instituțional, în vederea gestionării eficiente a fenomenului consumului de droguri, atât din perspectiva sănătății publice, cât și a siguranței cetățeanului, astfel încât să fie eliminate suprapunerile de competențe cu alte instituții ale statului, iar pe de altă parte, să crească eficiența activităților derulate, precum și utilizarea judicioasă a resurselor alocate în acest sens.

 

 

COMPARTIMENTUL RELAŢII P

Related posts

Violonistul Valentin Şerban, câştigător al Concursului Internaţional George Enescu

Theodora-Raluca Paun

Concerte in frumusetea noptii bucurestene: Seria de concerte de la miezul noptii la Festivalul International George Enescu

Theodora-Raluca Paun

UN NOU SPECTACOL IESE LA PUBLIC!

Theodora-Raluca Paun

Comunicat ANA – Romania, observator in cadrul Biroului Corespondentilor Permanenti ai Grupului Pompidou

Theodora-Raluca Paun

Expresii românești și originea lor

Theodora-Raluca Paun

??????? ????????? ??? ????? ????????

Theodora-Raluca Paun

Lasă un comentariu

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy