20.4 C
Nürnberg, DE
July 16, 2024
Exclusiv

Legea Universalǎ  a Compensaţiei  în cǎrţile  Lilianei Moldovan

EROII IMPOSIBILULUI 2016, CONVORBIRI SUB AURA SPERANȚEI 2017, CLEPSIDRE ÎNARIPATE 2018, REPORTAJELE BUCURIEI-2019
autor: Liliana Moldovan

Cred cu tărie în Legea Universală a Compensației și mai cred că, dacă Dumnezeu a îngăduit cuiva o anumită suferință fie ea fizică sau psihică,vor exista cu siguranță, alte daruri pe care persoana le va primi întotdeauna fie că își va da seama sau nu de acest lucru, și mai cred că, atunci când o ușă se închide, negreșit, alte uși tainice se vor deschide instantaneu!
Pornind de la aceasta Lege Universală a Compensatiei, pe care am experimentat-o și am trăit-o pe propria-mi piele, mi-au atras atenția 4 dintre cărțile absolut senzaționale ale autoarei Liliana Moldovan, o scriitoare și o jurnalistă de excepție, căreia, înainte de toate se cuvine să îi fac o scurtă prezentare, menționând câteva date din CV-ul său literar:
Este secretar la Filiala Mureș a Ligii Scriitorilor din România și a devenit membră a acestei asociații profesionale în anul 2015. Numită director onorific al Bibliotecii Româneşti „Ion Minulescu”din Nürnberg a desfăşurat,începând cu anul 2009 o activitate de voluntariat ca redactor șef al Agenției de presă ”Aṣii Români” dar și ca redactor la ziarul tipărit „Vocea ta” – „Deine Stimme”(Germania). În ultimii 15 ani a colaborat cu cotidianul „Cuvântul liber” și revista „Cadran: Jurnal Mureșean”(Târgu-Mureș), Revista „Bibliotheca” din București, „Agora Literară” din Cluj-Napoca și alte reviste de orientare culturală. Este membră în Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (2021) iar în acest an a luat Premiul Ligii Scriitorilor din România pentru „Orizonturi mureșene”. Vol. 3 -Serenade literare -2021.
Sub semnătura autoarei au văzut lumina tiparului următoarele cărți: „Indiscreții în bibliotecă, Antologie de studii și eseuri”, Târgu-Mureș, Editura Nico-2009;”Punerea pe gânduri- interviuri”, Târgu-Mureş, Editura Nico-2009; „Introducere în managementul serviciilor de bibliotecă”,Cluj-Napoca,Editura Dacia XXI-2011; „Punerea pe gânduri-Ediţie revăzută și adăugită-interviuri,Cluj-Napoca,Editura Ecou Transilvan-2013; „Pași prin bibliosferă-inteviuri,Vol.I”, Cluj-Napoca,Editura Ecou Transilvan-2013; „Pași prin Bibliosferă-interviuri-Vol. II” Editura Ecou Transilvan-2015; „Eroii imposibilului : Poveștile de succes ale unor persoane cu dizabilități din țară și din străinătate ”(interviuri), Editura Ecou Transilvan, 2016; „Introducere în managementul serviciilor de bibliotecă”, Ediția a II-a revăzută și adăugită cu 100 de noi pagini cu articole, studii, comunicări, Editura Ecou Transilvan, 2017; „Convorbiri sub aura speranței: Povești de succes ale unor persoane cu deficiențe vizuale şi de mobilitate”, (interviuri), Editura Ecou Transilvan, 2017; „O lume ca o declarație de dragoste: Exerciții lirice” Editura Ecou Transilvan, 2017; „Clepsidre înaripate: antologie”/ Redactor Liliana Moldovan, Editura Ecou Transilvan, 2018; „Reportajele Bucuriei”, Cluj-Napoca, Editura Ecou Transilvan, 2019; „Interioare literare: Liliana Moldovan în dialog cu membrii Ligii Scriitorilor Români – Filiala Mureș”, Editura Ecou Transilvan, 2020, „Orizonturi mureșene”Vol. 3: Serenade literare / Antologie de Liliana Moldovan, Editura Ecou Transilvan, 2021, „Opera și personalitatea scriitorului Al. Florin Țene în opiniile scriitorilor contemporani” / Antologie de Liliana Moldovan, Editura Vatra Veche, Târgu Mureș, 2021, „Zâmbet de heruvim: versuri”, Editura Ecou Transilvan, 2022.


Liliana Moldovan, în 4 dintre cărțile domniei sale abordează onest și elegant subiectul calităților umane, al creativității și al reușitei care nu ține cont de dizabilități. Cele 4 titluri de carte publicate la editura Ecou Transilvan în perioada 2016-2019 arată un interes deosebit al autoarei Liliana Moldovan asupra subiectului de care aminteam mai devreme și care, fără dar și poate, se cer citite și analizate cu atenție: EROII IMPOSIBILULUI-Poveștile de succes ale unor persoane cu dizabilități din țară și din străinătate (interviuri)-2016, CONVORBIRI SUB AURA SPERANȚEI-Povești de succes ale unor persoane cu deficiențe vizuale și de mobilitate, (interviuri)-2017, CLEPSIDRE ÎNARIPATE-antologie -2018, REPORTAJELE BUCURIEI, Cluj-Napoca-2019
În unanimitate, cele 4 cărți ale Lilianei Moldovan,scot la iveală suflete și inimi mult încercate de suferință, dar nu înfrânte, povești extraordinare de viață care poartă parfumul succesului pe care îl răsfrâng fin asupra cititorului, cu demnitatea și mândria învingătorului înțelept care oferă un exemplu propriu, veridic și un imbold celor care vor binevoi a citi mărturiile lor.

Nu poți să nu empatizezi cu fiecare poveste de viață pe care o citești în aceste cărți ale scriitoarei Liliana Moldovan, nu poți să fii insensibil la suferințele prin care acești oameni au fost nevoiți să treacă și nu poți să treci cu vederea obstacolele pe care le-au întâlnit în atingerea obiectivelor. Nici măcar nu știm și nu ne imaginăm de ce am putea fi capabili în viață până nu suntem puși în fața unor situații reale. Acești oameni au avut de înfruntat nu numai vicisitudinile vieții accentuate de infirmitățile fizice,dar mai ales, au avut de luptat cu percepții, concepții și marginalizări sociale care au creat o umbrire sufletească asupra lor, mult mai dureroasă și mai greu de suportat!
Cântecul șoptit al sufletului este cel care îndrumă creativitatea fiecărui om iar autoarea Liliana Moldovan chiar asta ne arată prin cărțile sale care cuprind adevărate lecții de viață, ca omul, atunci când își ascultă sufletul și își dorește cu adevărat, este capabil de lucruri incredibile indiferent de condiția lui fizică.Cunosc chiar aici în Montreal, artiști plastici, care deși s-au născut fără mâini, în ciuda dizabilităților fizice,sunt extrem de optimiști și pictează dumnezeiesc cu picioarele și cu gura. Lucrările lor se află expuse în galerii, sunt imprimate pe calendare și felicitări fiind deosebit de apreciate pentru finețea execuției. Sunt oameni care au fost dăruiți cu harul creației artistice, ce le compensează o pierdere fizică și le dă puterea de a fi optimiști și încrezători în viitor.

Deși nu ne cunoaștem personal, am impresia că o cunosc pe autoarea acestor cărți, pe distinsa doamnă Liliana Moldovan pentru ca într-un fel aș putea spune că ne asemănăm. De ce? Pentru că aceste cărți conțin interviuri cu oameni care devin pentru cititori adevărate modele inspiraționale, iar prin puterea exemplului pozitiv, se aseamănă oarecum mesajul cărților domniei sale cu cărțile de reflecții și enunțuri motivaționale pe care le-am scris eu, deși acestea conțin aforisme și versuri iar cele ale Lilianei Moldovan conțin interviuri și reportaje, ambele stiluri prin modul optimist de abordare se încadrează cu succes pe calea dezvoltării personale având un conținut educativ și un mesaj puternic pozitiv.

Atitudinea persoanelor care au ales ca să lupte și să își înfrunte dizabilitățile este primordială în acceptanța propriei stări fizice și adesea este revărsată energetic pozitiv asupra semenilor și asupra propriilor creații.
Importanța suportului familiei este foarte frumos relevată în aceste cărți ale autoarei și reprezintă un factor esențial în dezvoltarea viitoare a oricărei persoane. Toate greutățile pe care le avem de înfruntat în viață fie că avem sau nu dizabilități, le vom trece mult mai ușor dacă vom avea familia alături.Cu atât mai mult în cazul unei persoane cu dizabilități fizice sau de vedere, suportul familiei este absolut necesar și constituie un factor de influență majoră asupra psihicului și moralului.

EROII IMPOSIBILULUI este un volum de interviuri, apărut în ediție bilingvă română-engleză în 2016 la editura Ecou Transilvan din Cluj Napoca, care a fost premiat în același an, cu medalie de argint la Salonul de Carte Euro Invent de la Iași.Interviurile Lilianei Moldovan din această carte, au atras atenția juriului atât prin tematica abordată, cât și prin maniera inedită a dialogurilor despre care senatorul Marius Pașcan scria în prefața volumului : „Cartea de interviuri a doamnei Liliana Moldovan reprezintă o reușită, întrucât validează inspirat și cât se poate de concret o temă ancestrală a condiției umane, prin reiterarea triumfului binelui asupra răului. Avem zece exemple prin care spiritul uman transcende limitele fizicului” (Senator dr. Marius PAȘCAN).
Alegând interviul ca formă de expunere literară, autoarea cărții scoate la iveală poveștile de succes ale unor persoane cu dizabilități, din România și din străinătate, care și-au depășit, nesperat de mult, limitele ajungând lideri în domeniul cercetării ştiinţifice, al antreprenoriatului, al activităților asociative, al artei fotografice, picturii, în domeniul modelingului sau al teatrului.

CONVORBIRI SUB AURA SPERANȚEI este tot un volum de interviuri care a înregistrat un succes similar,o carte prefațată de poetul și senior editorul Valentin Marica, din Târgu Mureș, care a apreciat efortul scriitoarei de a pune aura speranței peste poveștile de succes ale unor personalități de excepție care au reușit să depășească granițele dizabilității folosindu-se de talentul literar sau artistic remarcabil: „ Spunea Lucian Blaga că nicio durere nu-i atât de mare să nu se preschimbe în cântare. Pentru cei intervievați de Liliana Moldovan, cântarea e echilibru, zidire și generozitate, este noua viață. Ceea ce ar fi putut fi întunericul devine cristalinul, aidoma celui din curgerea rugăciunii în fața unui altar. Eroii speranței nu vin din locuri banale și clipe de zgură, din urâtul cotidian în care se năruie înțelesul ca frunza pe apă (vorba cronicarului), ci par a trece pe sub o poartă a Învierii spre acolo unde omul află că e în fața lui Dumnezeu, nu în umbra Lui. Sunt fără vedere, dar văzul lor, cel lăuntric, e pătrunzător, scrutând adâncimi și depărtări spre a depune mărturie despre frumusețea lumii. Sunt în scaune rulante, dar mersul lor e fără șovăire. Ei privindu-i, ascultându-i, înțelegându-i ne sunt dascăli ai vieții, prin cartea Lilianei Moldovan.” (Valentin Marica)
Poveștile de viață ale interlocutorilor incluși în această carte sunt după cum recunoaște autoarea:”o demonstrație clară a faptului că prin puterea inteligenței, prin menținerea voinței la cote maxime, prin cizelarea talentului și prin încrederea în propriile idealuri poți obține aproape tot ce îți propui. Sau, altfel spus, când ai o existență limitată, nelimitele se deschid în interior și se transformă în oceane de inspirație, în mănunchiuri de proiecte menite să schimbe mentalități, să aducă raze de speranță atât în comunitățile de persoane cu nevoi speciale, cât și în lumea întreagă”.(Liliana Moldovan)

CLEPSIDRE ÎNARIPATE-este o antologie publicată în 2018 la editura Ecou Transilvan din Cluj Napoca. Fidelă proiectului inițial în care își propunea să dezvăluie aspecte din viața unor persoane cu nevoi speciale care au cunoscut succesul în diferite domenii de creație artistică sau literară, Liliana Moldovan a luat decizia publicării unei antologii cu discursurile poetice sau în proză ale unor autori debutanți sau consacrați cu deficiențe de vedere sau de mobilitate. Pentru cei 23 de autori cuprinși în volum, recunoaște Liliana Moldovan,” scrisul a luat locul unei autentice terapii interioare deoarece creația literară i-a ajutat să zboare, le-a dat șansa să călătorească cu puterea imaginației, fiecare scriitor asigurându-și astfel un loc binemeritat pe piramida creației literare românești și internaționale”. (Liliana Moldovan)

REPORTAJELE BUCURIEI apărut la editura clujeană Ecou Transilvan în 2019,dezvăluie de la bun început intenția scriitoarei de a oferi cititorilor „câteva lecții de zbor” prin universul existențial al unor persoane cu nevoi speciale care „au ieșit din crisalidă”, au înfruntat săgețile prejudecăților demonstrând că pot fi oameni de succes și pot contribui la dezvoltarea social-culturală a localităților unde trăiesc. „Mesajul principal al acestui volum se reduce, în fond, la extraordinarul adevăr că nici un obstacol nu rezistă în fața unei atitudini de învingător. Atunci când ești bine pregătit, când pui pasiune în tot ceea ce faci, cât muncești neîntrerupt pentru a-ți cultiva talentele, rezultatele nu încetează să apară și personalitățile să se afirme, ieșind din mulțime pentru a deveni modele de viață și pentru a-i inspira pe cei care nu au încă curajul de a păși pe drumul realizării propriilor dorințe”.(Liliana Moldovan)

În reportajele sale, Liliana Moldovan scrie despre persoane nevăzătoare pasionate de lectură și gătit, despre uimitoare povești de iubire, despre tinere în scaune rulante care și-au încheiat studiile universitare ca șefe de promoție, despre femei cu dizabilități care s-au dedicat maternității, despre profesori, pedagogi și absolvenți de la liceul de nevăzători din Cluj-Napoca. Poate cea mai uimitoare poveste de viață ne-a fost oferită de regretatul Vasile Adamescu, genialul profesor care a învins surdo-cecitatea, fiind singurul român, nevăzător și surd, care – după cum citim în capitolul intitulat „GENIUL CARE A EVADAT DIN PEȘTERA ÎNTUNERICULUI ȘI A TĂCERII PENTRU A DESCHIDE POARTA CUNOAȘTERII ȘI A AJUNGE PROFESOR”- „a reușit imposibilul, devenind, după terminarea Facultății de Psihopedagogie din Cluj-Napoca, profesor la Școala de Nevăzători, unde a fost inițial elev, fiind premiat în 2013, de președintele României cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler, pentru activitatea desfășurată, timp de 32 de ani, ca pedagog și profesor.” (Liliana Moldovan)

Cartea a fost analizată și de Prof. Univ. Dr. Andrei Marga (ministru al educației între 1997-2000) care în perioada rectoratului la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, i-a fost profesor autoarei și despre al cărei volum de reportaje scria : „Liliana Moldovan reunește în cartea «Reportajele bucuriei» evocări și fragmente literare sau autobiografice și le pune în circulație cu speranța că într-o zi societatea va reveni la primatul «culturii», încât să nu mai trebuiască înfruntate, cum spune foarte exact, «săgețile prejudecăților, disprețul oamenilor și dezinteresul oficialităților” față de cei cu dizabilități. Ea mizează pe adevărul că «nici un obstacol nu rezistă în fața unei atitudini de învingător». Fiecare dintre reportajele Lilianei Moldovan ilustrează această deviză. Argumentarea ei insistentă este că, în pofida dificultăților create de paralizii, de distrofii musculare, de absența vederii, de accidente de circulație sau de alte maladii sau împrejurări, și uneori în pofida abandonării din partea celor apropiați, s-au înregistrat nenumărate reușite profesionale și creative .(Andrei Marga în articolul „Dincolo de nepăsare”).

În vremurile tulburi pe care le trăim, trista realitate a demonstrat incapacitatea societății moderne actuale de a se adapta și de a vedea dincolo de trendurile impuse, fiind aruncate la coșul de gunoi valorile morale, creștine și etice.Tocmai privind prin prisma acestor realități, aceste persoane cu dizabilități cu caracter de învingători, oferă un exemplu de răbdare, altruism și înțelepciune față de societatea care i-a marginalizat ani la rând și care nu a fost capabilă să le ofere suficiente condiții pentru o integrare mai ușoară în cotidian.

Eu cred foarte mult în deschiderea orizonturilor prin exemplele inspiraționale și de aceea o felicit din toată inima pe autoare! Cărțile sale vor schimba percepții, vor deschide drumuri și vor motiva persoanele care se află poate în situații similare sau asemănătoare, arătând că nimic nu este imposibil dacă ne dorim cu adevărat. Puterea se află întotdeauna în noi, în capacitățile noastre de a accepta și a învăța să trăim cu anumite dizabilități încercând să dezvoltăm noi abilități sau să ni le redescoperim pe cele deja existente.Psihicul omului ambițios, temerar și perseverent poate învinge orice bariere chiar și întunecimea nopții eterne, frica nereușitei, angoasele și deznădejdile ce-și găsesc sălaș în noi.
Când termini de citit cărțile Lilianei Moldovan pline de povești extraordinare de viață ale unor persoane care nu s-au lăsat înfrânte de condiția lor fizică, îți este imposibil să nu te mai gândești o vreme la ele.Aceste povești de viață te transformă și te fac mai bun.Nu, nu greșesc când afirm asta, pentru că aceste cărți cu poveștile de viață ale unor oameni de excepție,cu o atitudine de învingători, te vor transforma definitiv!

Mihaela CD
LSR, WPA, TWUC

Related posts

Ești cumva narcisist?

Liliana Moldovan

1 Decembrie 2022, la Umbrărești – Galați

Liliana Moldovan

„Parol, Mon Cher”, un nou concurs de creaţie literară pentru liceenii bucureșteni

Theodora-Raluca Paun

Atenţie, români! Duşmanii statului naţional unitar nu dorm! ARDEALUL ÎN COLIMATOR (I)

Liliana Moldovan

Boema literară clujeană – ”Arizona dream”

Liliana Moldovan

Împletim povești și poezie la Muzeul Satului din Bunești

Liliana Moldovan

Lasă un comentariu

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy