20.4 C
Nürnberg, DE
July 16, 2024
Exclusiv

Al. Florin Țene, jurnalistul a cărei călimară a devenit un Vezuviu

Prolificul jurnalist și scriitor Al.Florin Țene, președintele Ligii Scriitorilor Români, membru UZPR, este prezent din nou în librării cu o nouă apariție editorială. Este vorba de două volume apărute sub titlul “Orice călimară poate să devină un vezuviu “, un aforism al lui Honore de Balzac.

Primul volum se intitulează “Compendiu la o Istorie a jurnalismului pe teritoriu carpato-danubiano-pontic “, apărut la Editura Napoca-Star, 2019 și al doilea volum “Aventura ideilor “ care a văzut lumina tiparului la Editura UZPR, în anul 2018.

Cele două cărți cuprinse de o manșetă, având titlul aforismului scriitorului francez, mai sus amintit, ne dau dimensiunea la care a ajuns talentul, puterea de muncă și de analiză a jurnalistului și scriitorului Al.Florin Țene, despre care prefațatoarea cărții profesoara Lucia-Elena Locusteanu scrie: “ Al. Florin Ţene îşi structurează carțile aşezând într-o ordine aleatorie articolele de istorie a jurnalismului – eseuri, dar şi de critică literară, apoi câteva date biografice, de activitate profesională şi literară, urmate: de aprecieri recente asupra ,,omului şi operei”; de pagini în care apar ,,Premii naţionale” şi ,,Premii internaţionale”; de tabelul cu titlurile celor peste 80 de ,,Opere” ale autorului, apoi, în ce publicaţii ,,Este prezent”;şi ,,Referinţe critice (selectiv). Câteva fotografii edificatoare încheie volumul ,,AVENTURA IDEILOR”, volum ce adună doar o mică parte din opera gazetarului ce-şi exprimă cu prestanţă şi demnitate opiniile sale, ale omului ce şi-a dedicat întreaga viaţă cunoaşterii, militând pentru adevăr, valoare, înalt şi autentic sentiment al iubirii de ţară. “

În primul volum, structurat în două părți: “Drumul de la cronicari la profesionalismul ziariștilor de astăzi “ și “Atitudini jurnalistice “, autorul ne surprinde prin faptul că așează pe cronicarii din cele trei provincii românești în categoria primilor jurnaliști din istoria acesei categorii profesionale. Lucru ce ne convinge prin exemplele date din opera acestora, inclusiv prin imaginile cu pagini din lucrările cronicarilor.

Remarcăm articolele și eseurile din partea a doua a compendiului, în care autorul dezbate interesante idei despre democrație, rolul jurnaliștilor în apărarea statului de drept, despre ambiguitatea și sensul în jurnalism etc.

Multitudinea de date, fapte și analize asupra evoluției ziaristicii în țara noastră conturează o interesantă istorie despre jurnalismul ca o meserie ce surprinde clipa, care nu este altceva decât timpul istoric al neamului românesc.

Al doilea volum, intitulat “Aventura ideilor “, apărut la Editura UZPR și având un text pe ultima copertă semnat de Doru Dinu Glăvan,, cuprinde eseuri ce dezbat probleme de stil, raportul dintre expresie și conținut.

Lucia-Elena Locusteanu, în prefață, subliniază; “ Al. Florin Ţene, completându-l pe Titu Maiorescu, consideră că,,Stilul unui poet trebuie dedus din consecvenţa sa la sistemul de semnificaţii care, în final, îl defineşte .”, că ,,Esenţa filosofică, la unii poeţi profunzi, se află în câmpul metaforic” , şi că ,, Universul poeziei este creat de sistemul metaforic. Prin poezia lui Eminescu, sau a lui Blaga, a lui Nichita Stănescu, se creează impresia că se evidenţiază o disfuncţie metaforică, adică o mobilitate a polilor în câmpul metaforic, o glisare de sensuri.”

În primul volum apărut sub titlul „Drumul de la cronicari la profesionalismul ziariștilor de astăzi” Al.Florin Țene este un adevărat cercetător, istoric literar, care cu acribie conturează un compendiu al jurnalismului pe teritoriul țări. Este o formă de a face cunoscut efortul înaintașilor pentru promovarea adevărului în istoria patriei.

Jurnalistul este cronicarul vremurilor ce s-au rostogolit peste țară. Vorba lui N.Iorga, cum spune în încheiere Al.Florin Țene, că ziaristul și reporterul este” unul ce trebuie să rămână, în chip firesc, după sfârșitul lumii “, iar POETUL ,,este propria sa poezie. Iar POEZIA este POETUL.” concluzionează autorul ,,AVENTURII IDEILOR.”

Profesoara univ.dr.Mariana I Dumitrașcu concluzionează plastic și sugestiv în Postfața la cele două volume: “Al. Florin Ţene acţionând în spiritul scriitorului total, nu îşi propune să exorcizeze viaţa de tentaţiile, de riscurile şi capcanele ei, ci doar să o reflecte prin mijloacele de care dispune cu încrederea că misiunea scriitorului este să înfăţişeze cititorului oglinzile manifestărilor universului omenesc, să recreeze povestea din urmele întâmplărilor, sentimentelor, trăirilor şi năzuinţelor omeneşti. Istorii ale faptelor săvârşite şi culese de pe scena lumii noastre.

În cele două volume apărute sub genericul ORICE CĂLIMARĂ POATE SĂ DEVINĂ UN VEZUVIU autorul lărgește aria cunoașterii despre istoria jurnalisticii de la noi și aprofundează unele idei despre mari personalități cu ajutorul evantaiului eseistic.

Ca promotor de cultură, după cum spuneam, şi vocaţia de lider, devine preşedinte al Ligii Scriitorilor Români cu treizeci şi trei de filiale în ţară şi chiar peste hotare, manifestând deschidere şi preocupare pentru descoperirea, încurajarea şi promovarea creatorilor devotaţi cuvântului.

Activitatea sa greu de cuprins în câteva rânduri, a fost răsplătită deseori cu medalii, premii, diplome şi titluri onorifice atât în ţară cât şi-n afara ţării. (Cei interesaţi pot consulta CV publicat pe internet.)

Al. Florin Ţene este căsătorit cu sensibila şi talentata poetă Titina Nica-Ţene şi au împreună doi copii: Florin şi Ionuţ, care, la rândul lor, au de asemeni preocupări în domenii artistice.

Despre scriitorul şi omul Al. Florin Ţene se va mai scrie şi vorbi desigur, având în vedere activitatea susţinută pe care o desfăşoară în folosul cititorilor, dar şi al creatorilor de frumos din arealul cuvântului.“

Aforismul cu care încheie Al.Florin Țene, primul volum, citândul pe Nicole Iorga referitor la ziarist este:”unul ce trebuie să rămână, în chip firesc, după sfârșitul lumii. “, mă face să afirm că acela este autorul celor două volume despre care fac vorbire.

Tehodor-Marin Barbu

Related posts

SCRISOARE DESCHISĂ către Prea Fericitul Părinte Patriarh,

Liliana Moldovan

Colaborare proiect de cercetare

Theodora-Raluca Paun

Ard malurile Nistrului din lemn de mesteacăn!

Liliana Moldovan

Gheorghe Cârciu, secretar de stat al DRP: “Dăm startul unei noi ediții a Taberelor ARC! Așteptăm tânăra generație de români să redescopere tradițiile și să se conecteze la prezent”

Theodora-Raluca Paun

Romanul lui Al. Florin Țene – Un altar zidit

Liliana Moldovan

Să ne amintim cu drag de Ilorian Păunoiu

Liliana Moldovan

Lasă un comentariu

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy