17.7 C
Nürnberg, DE
July 24, 2024
Exclusiv

,,ÎNTOARCEREA DIN CRUCIADĂ” de al Florin Țene : Comentariu

,,Înfrânt nu eşti atunci când sângeri,

nici ochii când în lacrimi ţi-s.

Adevăratele înfrângeri

sunt renunţările la vis.”

***

,,Prăbuşiri de idealuri, năruiri de aspiraţii

înregistrăm cu toţii.

Şi, poate, uneori greşim tocmai

în credinţele noastre

cele mai curate, cele mai cinstite.

Istoria va vedea unde am greşit şi unde nu.

Radu Gyr

Ciclul romanelor închinate unor slujitori ai cuvântului, romane ce aduc ,,Viaţa (…) între realitate şi poveste” a scriitorilor Gib I. Mihăescu, Ion Minulescu, Alexandru Macedonski, se îmbogăţeşte cu o nouă apariţie.

Scriitorul polivalent, Jurnalistul anului 2019 – cu o eferfescanţă creatoare ieşită din comun – Al. Florin Ţene ne uimeşte, a nu ştiu câta oară, cu publicarea romanului ,,INTOARCEREA DIN CRUCIADĂ – Viaţa poetului Radu Gyr între realitate şi poveste”, roman prefaţat cu un Cuvânt, semnat de Ionuţ Ţene, despre ,,Radu Gyr – poetul secolului XX” şi, la sfârşit cu o bogată ,,Bibliografie Radu Gyr”.

Romanul e structurat în două părţi, cuprinzând zece capitole, numerotate, cu titluri rezumative, având fiecare un motou sintetizator, purtând amprenta poetului Radu Gyr:

PARTEA I:

§ Cap. 1 :,,Leagăn fără cântec”

§ Cap. 2.:,,De aici înainte vremea se măsoară”

§ Cap. 3 .,,Sunt, Doamne, copt pentru cules”

PARTEA A II-A:

§ Cap.4: ,,Noi nu am avut tinereţe”

§ Cap. 5: „Pentru cei viteji zidim altare”

§ Cap. 6: ,,În veacu-acela de aramă”

§ Cap. 7: ,,Noi, cei pierduţi”

§ Cap. 8: ,,Dacă într-o zi o să se vadă”

§ Cap. 9: ,,Viaţa abia mai licărea în mine”

§ Cap. 10: ,,Întoarcerea din cruciadă”.

,,ÎNTOARCEREA DIN CRUCIADĂ” – titlul ultimului capitol – dă şi titlul romanului, care e un roman document, nu doar al vieţii şi al creaţiei profesorului universitar – Radu Dumitrescu, al poetului Radu Gyr (care semnase primele lucrări – Radu Dem. Grui), ci, mai ales, roman ce aduce în faţa cititorilor un evantai larg de evenimente, cuprinzând o vastă perioadă zbucimată a omenirii, o perioadă. a realităţilor istorice trăite nu doar de români, realităţi determinate / impuse de interesele meschine ale unor state, corporaţii, bănci, etc., interese care au dus la răsturnări de guverne şi nu numai.

Copilăria, adolescenţa marcată de viaţa de liceu, cu interdicţia dată de un director cu o viziune cam îngustă asupra rolului său în procesul educativ; aplecarea lui Radu spre studiu, spre poezie, literatură şi artă, dar şi spre acel crez religios, spre credinţa ortodoxă; apoi legăturile lui cu viaţa politică tumultoasă a vremii, având credinţa că slujeşte cu adevărat o cauză naţională; urmând întâlnirea cu iubirea cu Florina; căsătoria; bucuria de a deveni tatăl Simonei – Luminiţa, ca şi concepţia, rar întâlnită la un bărbat, aceea a fidelităţii totale faţă de femeia iubită; anii cumpliţi în inchisori, război, închisori în care, cu harul dat de Dumnezeu, a creat o poezie adevărată; noaptea de Crăciun de la Aiud, noapte încărcată de un inalt umanism, religiozitate şi solidaritate; drama renunţării la un vis, o credinţă, o mişcare politică , pe care unii dintre conducătorii ei au trădat-o, recurgând la fapte reprobabile – crime, toate au contribuit la drama vieţii unui mare creator de poezie adevărată. Viaţa lui s-a intersectat cu viaţa unor mari personalităţi ale culturii române: Mircea Eliade, Petre Ţuţea, Nichifor Crainic, Ion Barbu, Tudor Arghezi, Mitropolitul Bartolomeu Anania şi mulţi, mulţi alţii. Dar Radu Gyr e nevoit să sfârşească în sărăcie şi neajunsuri, încălcându-şi principiile şi visurile spre a-şi salva familia. Se sfârşeşte ,,La 70 de ani, în Marţea Patimilor, s-a stins Poetul Pătimirilor, Radu Gyr, spre a seăntâlnicu CEL pe care L-a văzut în celulă şi căruia I-a şters rănile şi cu toţi ceilalţi camarazi de suferinţă, care şi-au dat viaţa pentru Dumnezeu şi neamul românesc.”

Aparent un roman – biografie romanţată a lui Radu Gyr – cartea e în realitate o adevărată frescă istorico – socială şi politică a perioadei de la instaurarea Regalităţii, a Primul Război Mondial, a crizei economice din 1929, a evenimentelor de la Griviţa din 1933, a mişcării legiomare, cu încercarea de motivare a asasinării lui Nicolae Iorga, a perioadei antonesciene, a instaurării regimului comunist cu consecinţele-i dramatice, apoi, a perioadelor de detenţie ale poetului, a eliberării şi moarţii acestuia.

Acurateţea unor date istorice, sociale, politice, rod al unei munci titanice de documentare, dau şi veridicitate faptelor narate.

Al. Florin Ţene, înzestrat cu un stil inconfundabil, aduce cititorului date detaliate despre fiecare edificiu cu care ne întâlnim în drumurile pe care poetul Radu Gyr le parcurge, fie că sunt biserici sau mănăstiri, fie şcoli, ,,Mausoleul de la Mateiaş”, clădirea Cercului Militar din Bucureşti, biblioteci, pieţe, parcuri, închisori. De aceea, graţie descrierilor detaliate, în urma unei documentări minuţioase, romanul poate fi încadrat şi în sfera operelor cu caracter monografic.

Autorul – Al. Florin Ţene – excelează şi în arta portretistică, scoţând în evidenţă atât trăsăturile fizice – portret fizic – ca oglindă a celor morale, dar şi trăsăturile psihice ale personajelor. A se vedea multitudinea de portretele realizate. M-aş opri doar la cel făcut lui Lenin (p.202).

Descrierea şi-a unor tablouri din natură se împleteşte armonios cu dialogul – bine plasat – dar şi cu naraţiunea şi monologul interior prin care sunt redate trăirile interioare, procesele de conştiinţă ale poetului Radu Gyr.

De aceea, autorul reuşeşte să te facă părtaş la evenimentele narate cu mare artă, evenimente desfăşurate în lume, trăind şi retrăind astfel calvarul nedrept al unor momente istorice regretabile, orori ale istoriei, făcute însă cu bună ştiinţă de semenii noştri, semeni preainteresaţi de prosperitatea personală – aş spune – ca un blestem pe neamul nostru – semeni încarceraţi în doctrine politice finanţate, susţinute şi dictate de interese străine.

Nararea evenimentelort, rezultat al unei titanice munci de căutări, documentare, documentare atentă şi minuţioasă, îi facilitează naratorului să transpună în imagini vii o epocă de mari frământări.

Imaginaţia bogată, talentul cu care l-a înzestrat Dumnezeu, îi permite lui Al.. Florin Ţene o recompunere în detalii amănunţite , veridice, a trăirilor omului şi poetului Radu Gyr.

Paginile de viaţă sunt redate atât de viu, încât cititorul are impresia că nimic nu e ficţiune şi se transpune în pielea personajului, trăind cu emoţie fiecare moment, eveniment.

Cumpăraţi şi citiţi romanul talentatului şi neobositului Al. Florin Ţene – ,,INTOARCEREA DIN CRUCIADĂ – .Viaţa poetului Radu Gyr între realitate şi poveste”!

Vă veţi umple de bunătatea dată de Dumnezeu:

,,Doamne, fă din umilinţă

pod de aur, pod înalt.

Şi din lacrimă velinţă,

ca pe-un pat adânc şi cald.

(…)

Şi din orişice dezastru

sau crepuscul stins în piept,

Doamnew, fă lăstun albastru

şi dă zâmbet înţelept.”

Radu Gyr – ,,Metanie”

Lucia – Elena Locusteanu

Membru al Ligii Scriitorilor Români

Filiala Cluj-Napoca

Related posts

Descoperind  bulgǎrele de luminǎ

Liliana Moldovan

8 MARTIE – ZIUA CELOR DRAGI, SĂRBĂTOARE DE SUFLET LA SĂRMAȘU

Liliana Moldovan

Romanii de Pretutindeni, de Ziua lor, la Bucuresti, in Festivalul Aici-Acolo

Theodora-Raluca Paun

”Paula, împlinire târzie” este cel de-al treilea volum din colecția “Dragostea, arză-o-ar focul!”

Liliana Moldovan

De ce valahii de lângă Sarajevo (Bosnia) păstrează etnonimul ”Romanija” pentru republica lor autonomă?

Liliana Moldovan

Romania, regina dansului sportiv mondial

Theodora-Raluca Paun

Lasă un comentariu

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy