20.8 C
Nürnberg, DE
July 15, 2024
Exclusiv

Întru  unire, credință și speranță

De-a lungul călătoriei noastre prin viață întâlnim tot felul de oameni, fiecare dintre ei are însă un rol în devenirea noastră.Sintagma – nimic nu este întâmplătoar este de fapt o realitate.Slavă Domnului pentru binecuvântarea de a întâlni un Om , de a cunoaște că suferința te înnobilează, că acolo unde este credință, categoric este și reușită. Întâlnirea cu domnul Nicolae Mușat a fost un dar pentru mine. Strălucirea chipului său, blîndețea din privire, vocea caldă , prietenoasă, un Om cu o poveste de viață impresionantă, un Om care a renăscut din propria cenușă precum pasărea Phoenix, un mare Om este domnia sa. Atunci când Dumnezeu îți aduce în cale oameni aleși, se înseninează clipa, este cu adevărat binecuvântare.”Drumul omului în viaţă este ca o scară care pleacă de la pământ la cer. Omul trebuie să se străduiască să ajungă acolo. El poate ajunge păstrând învăţătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Creştinul întâlneşte piedici, pentru că vrăjmaşul nu stă degeaba. Omul urcă şi se poticneşte, iar pentru a merge mai departe are nevoie de rugăciune. Mântuitorul ne spune că celui care se roagă toate îi sunt cu putinţă prin credinţă şi prin împlinirea voii lui Dumnezeu. Când omul nu mai poate, vine harul lui Dumnezeu şi îl ajută. Rugăciunea, credinţa, milostenia, dragostea de Dumnezeu şi faţă de aproapele sunt mijloace care ne sprijină”, afirma pr. Constantin Burduja în anul 2011 , la venerabila vârstă de 100 de ani. În perioada 24-26 iunie 2022, în Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, s-a desfășurat cea de-a patra Conferință Internațională ASCIOR, „Uniți prin credință pentru viitor” la care au participat oameni de cultura din toate colțurile țării, din Republica Moldova dar și frații noștri din Ucraina. Evenimentul de mare avengură a fost inițiat și coordonat de domnul Nicolae Mușat – președintele Asociației. Ce este credinţa? Cea mai cuprinzătoare definiţie a credinţei a lăsat-o, peste veacuri, Sfântul Apostol Pavel: „Credinţa este adeverirea celor nădăjduite şi dovedirea lucrurilor celor nevăzute” (Evrei 11. 1). Simplu şi la obiect. Teologia dogmatică, dezvoltând definiţia Sfântului Apostol Pavel, spune despre credință că este, mai întâi de toate, darul lui Dumnezeu. Este rodul conlucrării dintre Dumnezeu şi om, dăruită prin harul divin. Credinţa nu poate fi cumpărată sau învăţată. Dumnezeu nu poate fi cunoscut cu mintea, pentru că „lumea, prin înţelepciune, nu L-a putut cunoaşte pe Dumnezeu” (1 Corinteni 1,21).Credinţa este un dar al harului Duhului Sfânt. Nu se dă pe baza faptelor, ca nimeni să nu se poată lăuda. Nimeni nu este prea rău sau prea bun, prea sărac sau prea bogat, prea tânăr sau prea bătrân pentru a putea primi acest dar, atât de preţios. Omul trebuie numai să fie gata să-l primească. Timp de trei zile, la Buzău, sub bagheta magică a domnului Nicolae Mușat, tineri și mai puțin tineri, poeți sau prozatori, pictori și interpreți de muzică populară s-au întrecut în vorbe frumoase și alese, cuvinte de duh, melodii din zetrea patrimoniului cultural românesc. A fost muzică și poezie, artă și milostenie, a fost armonie și comuniune cu aproapele și cu Bunul Dumnezeu. Fiecare invitat a dat măsura talentului. De la munte până la mare, din Carpați până la hotare a fost mare sărbătoare prin ” cuvânt, credință și iubire ” . Bucuria și emoțiile revederii după cei doi ani de pandemie s-au văzut pe chipurile tuturor participanților, s-a simțit în cântec dar și în poezie. Am dăruit cuvinte alese , am primit distincți, am fost răsplătiți cu vorbe și gânduri frunoase. Credinţa şi Cultura sunt un dat al existenţei omeneşti, nu a existat vreo perioadă istorică în care să nu fi fost prezentă divinitatea şi cultura. Ideea domnului Nicolae Mușat de a ne raporta unirea prin credință pentru viitorul tinerilor noștri este necesară în aceste vremuri tulburi. În Proloagele de la Ohrida (Sf. Nicolae Velimirovici) se afirmă că unitatea credinţei în Hristos şi adevărata cunoaştere a Lui produc unirea în Hristos a tuturor creştinilor, a tuturor celor care au „un Domn, o credinţă, un botez, un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi” (Efeseni 4, 5-6). Și mai aflăm că …” Nu vă temeţi… Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ.
Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit. Învăţându-le să păzească toate câte
v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul
veacului‖ (cf. Mt 28, 10-20) ”. Acesta este îndemnul, chemarea, porunca Mântuitorului
adresată Apostolilor după Înviere de a transmite generațiilor care vin valorile esențíale
credinței.Și pentru că anul acesta a fost declarat de Sfântul Sinod ca ” Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț”, se cuvine să încheiem aceste gânduri cu o rugăciune folositoare: „Doamne Iisuse, ajută-ne să putem creşte în toate privinţele, ca să nu mai fim nişte copii slabi, purtaţi încoace şi încolo de vânturile ispitelor. Ajută-ne, Doamne, să putem creşte mereu, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi la bogăţia cunoştinţei Tale. Iar când cădem, fie-Ţi milă, Iisuse Bunule, şi – ca pe nişte copii ai Tăi – ridică-ne iar în braţele Tale. Întăreşte-ne mereu, să creştem în toate privinţele, până vom ajunge toţi la statura de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii Tale. Amin!” (Pr. Iosif Trifa – Să creştem în Domnul). Felicitări domnului Nicolae Mușat pentru – o clipă cât o eternitate , sau în veșnicia clipei!

Zenovia Zamfir

Related posts

Poemele Mihaelei CD

Liliana Moldovan

„Bisericuța din Albac” (Țara Moților)

Liliana Moldovan

EMINESCU, ca veșnicie a cerului : Poezii de Al. Florin Țene

Liliana Moldovan

DRUM BUN PE CALEA POEZIEI

Liliana Moldovan

Prof. univ. dr. Tiberiu Mateescu: Cenaclurile înființate de scriitorul Al.Florin Țene au fost și sunt adevărate școli de literatură

Liliana Moldovan

FRUMUSEȚEA DIN CUVINTE

Liliana Moldovan

Lasă un comentariu

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy